اولین همایش ملی گیاه، خاک و اکوسیستم پایدار , 2021-11-17

عنوان : ( مقایسه تاثیر زمان هوادهی بر برخی ویژگی های شیمیایی چای کودهای گاوی و ورمی کمپوست )

نویسندگان: نیلوفر منتظمی , اکرم حلاج نیا , رضا خراسانی , امیر فتوت ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1088425,
author = {منتظمی, نیلوفر and حلاج نیا, اکرم and خراسانی, رضا and فتوت, امیر},
title = {مقایسه تاثیر زمان هوادهی بر برخی ویژگی های شیمیایی چای کودهای گاوی و ورمی کمپوست},
booktitle = {اولین همایش ملی گیاه، خاک و اکوسیستم پایدار},
year = {2021},
location = {ملایر, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه تاثیر زمان هوادهی بر برخی ویژگی های شیمیایی چای کودهای گاوی و ورمی کمپوست
%A منتظمی, نیلوفر
%A حلاج نیا, اکرم
%A خراسانی, رضا
%A فتوت, امیر
%J اولین همایش ملی گیاه، خاک و اکوسیستم پایدار
%D 2021

[Download]