مهندسی متالورژی و مواد, سال (2021-5)

عنوان : ( سنتز و تعیین مشخصه نانوذرات مغناطیسی مس فریت و کاربرد آن ها برای حذف رنگ قرمز واکنشی 141 از محیط آبی )

نویسندگان: وحید مجاوربرآبادی , علی احمدپور , طاهره روحانی بسطامی , وحید محمودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، نانوذرات مغناطیسی مس فریت (CuFe2O4) با ساختار کریستالی اسپینل فریت (Spinel ferrite) به‌روش حلال گرمایی در محیط اتیلن گلیکول تهیه و برای حذف رنگ قرمز واکنشی (RR141) از محیط آبی به کمک فرایند جذب سطحی به کارگرفته شدند. مطالعه رفتار جذب سطحی RR141 در شرایط مختلف و با تغییر پارامترهای عملیاتی مانند pH محلول، مقدار نانوجاذب، زمان جذب، دمای محلول و غلظت اولیه آلاینده آلی انجام شد. ایزوترم‌های جذب سطحی در محدودۀ ppm 10-50 به‌دست آمدند و نتایج نشان دادند داده‌ها با ایزوترم لانگمویر مطابقت دارند. مطالعۀ سینتیک جذب نشان داد که سینتیک جذب RR141 روی سطح نانوذرات مس فریت از مدل هو تبعیت می‌کند.

کلمات کلیدی

, نانوذرات مس فریت, خواص مغناطیسی, رنگ قرمز واکنشی 141, فرایند حلال گرمایی, ایزوترم لانگمویر.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1088446,
author = {مجاوربرآبادی, وحید and احمدپور, علی and طاهره روحانی بسطامی and وحید محمودی},
title = {سنتز و تعیین مشخصه نانوذرات مغناطیسی مس فریت و کاربرد آن ها برای حذف رنگ قرمز واکنشی 141 از محیط آبی},
journal = {مهندسی متالورژی و مواد},
year = {2021},
month = {May},
issn = {2008-7462},
keywords = {نانوذرات مس فریت، خواص مغناطیسی، رنگ قرمز واکنشی 141، فرایند حلال گرمایی، ایزوترم لانگمویر.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنتز و تعیین مشخصه نانوذرات مغناطیسی مس فریت و کاربرد آن ها برای حذف رنگ قرمز واکنشی 141 از محیط آبی
%A مجاوربرآبادی, وحید
%A احمدپور, علی
%A طاهره روحانی بسطامی
%A وحید محمودی
%J مهندسی متالورژی و مواد
%@ 2008-7462
%D 2021

[Download]