علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک, دوره (32), شماره (2), سال (2021-8) , صفحات (113-132)

عنوان : ( مطالعه تثیر پارامترهای فرآیند برنیشینگ ساچمه‌ای و زبری سطح اولیه بر روی ویژگی‌های مغزی زبری سطح قطعات استوانه‌ای مسی )

نویسندگان: علی جوادی , مسعود فرحناکیان , صادق الهامی جوشقان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پارامترهای مغزی زبری سطح از جمله پارامترهای مهم در عملکرد سطوح در تماس هستند. برنیشینگ که به منظور بهبود پارامترهای سطح و کارسختی شناخته می‌‌شود، بر پارامترهای مغزی زبری سطح نیز تاثیر زیادی دارد. در این پژوهش، به مطالعه پارامترهای سطح و به طور ویژه، پارامترهای مغزی زبری سطح از جمله ارتفاع قله و عمق دره کاهیده، قبل و پس از فرآیند برنیشینگ ساچمه‌ای بر روی قطعات مسی پرداخته شده است. پروفیل اولیه سطح و ابزار با قابلیت تغییر قطر ساچمه ورودی‌های پژوهش حاضر هستند که در کنار نیرو و پیشروی برنیشینگ مورد مطالعه قرار می‌گیرند. نتایج حاصل نشان داد که فرآیند برنیشینگ مقادیر زبری سطح (Ra) را در حدود 90 تا 96 درصد کاهش می‌دهد. همچنین، استفاده از ساچمه با قطر 20 میلیمتر نسبت به قطر 12 میلیمتر، 20% کاهش بیشتر Ra را به دنبال خواهد داشت. کاهش ارتفاع قله کاهیده و کاهش عمق دره کاهیده در فرآیند برنیشینگ ساچمه‌ای به ترتیب، حدود 80 تا 90 درصد و بین 20 تا 80 درصد است که بیانگر اثرگذاری کمتر فرآیند برنیشینگ بر عمق دره کاهیده است. لذا، شرایط اولیه و از جمله زبری سطح اولیه تاثیر زیادی بر عمق دره کاهیده خواهد داشت. سطوح پرداخت شده با سنباده 60 و تراشکاری با پیشروی 24/0 میلیمتر بر دور که بیشترین مقادیر زبری سطح را دارا بودند، تأثیر پذیری و بهبود بیشتری از عملیات برنیشینگ پیدا کردند.

کلمات کلیدی

, برنیشینگ ساچمه‌ای, مغزی زبری سطح, زبری سطح, میکروسختی, پروفیل سطح.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1088450,
author = {علی جوادی and مسعود فرحناکیان and الهامی جوشقان, صادق},
title = {مطالعه تثیر پارامترهای فرآیند برنیشینگ ساچمه‌ای و زبری سطح اولیه بر روی ویژگی‌های مغزی زبری سطح قطعات استوانه‌ای مسی},
journal = {علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک},
year = {2021},
volume = {32},
number = {2},
month = {August},
issn = {2008-918X},
pages = {113--132},
numpages = {19},
keywords = {برنیشینگ ساچمه‌ای، مغزی زبری سطح، زبری سطح، میکروسختی، پروفیل سطح.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه تثیر پارامترهای فرآیند برنیشینگ ساچمه‌ای و زبری سطح اولیه بر روی ویژگی‌های مغزی زبری سطح قطعات استوانه‌ای مسی
%A علی جوادی
%A مسعود فرحناکیان
%A الهامی جوشقان, صادق
%J علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک
%@ 2008-918X
%D 2021

[Download]