پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع , 2019-01-23

عنوان : ( ارائه روشی برای پایش کیفیت عملکرد انسان در فرآیند ساکشن لوله تراشه در بخش مراقبت های ویژه با استفاده از نمودارهای کنترلی )

نویسندگان: سحر اسماعیلی فیلابی , سیدمحمود حسینی , علیرضا شادمان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این پژوهش ارائه روشی برای پایش خطای انسانی در فرآیند ساکشن لوله تراشه است. رویکرد این پژوهش بررسی خطاهای محتمل در فرآیند ساکشن لوله تراشه و سپس پیش بینی احتمال خطا با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک و در نهایت طراحی نمودار کنترلی تعدیل شده برای پایش خطای انسانی می-باشد. در واقع هدف از این پژوهش ارائه یک نمودار برای کنترل نحوه انجام فرآیند ساکشن لوله تراشه است که در صورت بروز الگوی غیرمعمول در انجام فرآیند به مدیران و مسئولان آگاهی دهد. تاکنون هیچ مطالعه ای در خصوص استفاده از نمودارهای کنترلی برای پایش خطای انسانی در حوزه فرآیندهای درمانی منتشر نشده است. در اغلب مطالعات انجام شده در خصوص استفاده از نمودارهای کنترلی در حوزه سیستم های سلامت، متغیرهای کیفی وضعیت بیماران مثل نرخ عفونت، نرخ مرگ و میر و ... مورد پایش قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

خطای انسانی؛ نمودارهای کنترل فرآیند آماری؛ فرآیند ساکشن لوله تراشه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1088496,
author = {اسماعیلی فیلابی, سحر and حسینی, سیدمحمود and شادمان, علیرضا},
title = {ارائه روشی برای پایش کیفیت عملکرد انسان در فرآیند ساکشن لوله تراشه در بخش مراقبت های ویژه با استفاده از نمودارهای کنترلی},
booktitle = {پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع},
year = {2019},
location = {یزد, ايران},
keywords = {خطای انسانی؛ نمودارهای کنترل فرآیند آماری؛ فرآیند ساکشن لوله تراشه.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه روشی برای پایش کیفیت عملکرد انسان در فرآیند ساکشن لوله تراشه در بخش مراقبت های ویژه با استفاده از نمودارهای کنترلی
%A اسماعیلی فیلابی, سحر
%A حسینی, سیدمحمود
%A شادمان, علیرضا
%J پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
%D 2019

[Download]