اقتصاد و توسعه منطقه ای, دوره (27), شماره (19), سال (2020-5) , صفحات (1-18)

عنوان : ( راهکارهای اقتصادی ارتقا جاذبه گردشگری منطقه هفت حوض مشهد )

نویسندگان: آزاده رمضانی , محمود هوشمند , مصطفی سلیمی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

صنعت گردشگری در راستای تأمین منابع مادی برای کشورها، امروزه به عنوان یک اهرم اقتصادی مهم در دستور کار قرار گرفته است. منطقه گردشگری هفت‌حوض با توجه به همجواری با مشهد و حرم مطهر امام رضا (ع) و همچنین جاذبه‌های خاص و متنوع برای گردشگری، در سال‌های آتی به عنوان یکی از قطب‌های مهم گردشگری در سطح منطقه مطرح خواهد گردید. هدف از این مقاله شناسایی و اولویت‌بندی راهکارهای اقتصادی ارتقا جاذبه گردشگری منطقه هفت‌حوض مشهد است. در این مقاله از روش تحقیق، تحلیلی- توصیفی روایی و پایایی پرسشنامه توسط خبرگان (n=15) تأیید و تجزیه و تحلیل از روش دلفی، فرآیند سلسله مراتبی (AHP) و نرم‌افزار Expert Choice استفاده شده است که نتایج نشان داد راهکارهای اقتصادی منطقه هفت‌حوض مشتمل بر 28 عامل که در 4 گروه معیارهای اصلی شامل زیرساختی، سرمایه‌گذاری، اجتماعی-اقتصادی، بازاریابی است خواهد بود. درنتیجه رتبه‌بندی معیارهای اصلی، معیار زیرساختی در اولویت اول و در این رتبه‌بندی کلیه زیر معیارها، بهسازی مسیر ورودی و ارتقا حمل‌ونقل عمومی از داخل شهر به منطقه، ارتقا تجهیزات زیربنایی و تهیه امکانات بهداشتی عمومی در اولویت اول تا سوم قرار می‌گیرند.

کلمات کلیدی

, قتصاد گردشگری, توسعه گردشگری, هفتحوض, تقلیل سلسله مراتب .
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1088542,
author = {آزاده رمضانی and هوشمند, محمود and سلیمی فر, مصطفی},
title = {راهکارهای اقتصادی ارتقا جاذبه گردشگری منطقه هفت حوض مشهد},
journal = {اقتصاد و توسعه منطقه ای},
year = {2020},
volume = {27},
number = {19},
month = {May},
issn = {2251-7790},
pages = {1--18},
numpages = {17},
keywords = {قتصاد گردشگری، توسعه گردشگری، هفتحوض، تقلیل سلسله مراتب .},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T راهکارهای اقتصادی ارتقا جاذبه گردشگری منطقه هفت حوض مشهد
%A آزاده رمضانی
%A هوشمند, محمود
%A سلیمی فر, مصطفی
%J اقتصاد و توسعه منطقه ای
%@ 2251-7790
%D 2020

[Download]