بررسی های آمار رسمی ایران, دوره (31), شماره (2), سال (2021-2) , صفحات (155-168)

عنوان : ( اندازه گیری نوسان شاخ صهای بورس با توجه به آنتروپی تقریبی و انحراف معیار )

نویسندگان: محمد تقی زاده , غلامرضا محتشمی برزادران , محمد امینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فهوم آنتروپی به طورگسترده درزمینه های دیگر، ازجمله نظریه اطلاعات و تحقیقات اقتصادی، گسترش یافته است. بخش مالی اقتصادی هر کشور تامین کننده منابع مالی وفعالیت های حقیقی اقتصادی محسوب می شود که به دو بخش بازار پولی و بازار سرمایه تقسیم می گردد. در این مقاله ازدو معیار، آنتروپی تقریبی و انحراف استاندارد برای اندازه گیری نوسانات چهارشاخص بورس اوراق بهادارتهران استفاده شده است تا بررسی شود برای اندازه گیری نوسان های شاخص های بورس می توان از معیار دیگری به جز انحراف استاندارد استفاده کرد. داده ها برای سالهای ۸۸ تا ۹٥ می باشد، نتایج نشان می دهد که ماکسیمم مقدار داده های این شاخص ها بین سالهای ۹۲ تا ۹۳ حاصل شده است که پس از مطالعه علت نوسان شاخص ها در این سالها متوجه شدیم، دلیل رشد غیرواقعی بورس در سال ۹۲ جهش ۳ برابری نرخ ارز در سال ۹۱ و واکنش احساسی سرمایه گذارها به روی کار آمدن دولت جدید نشان داده بودند، بوده است. نتایج این دو معیار اندازه گیری همچنین بیانگر این است که به جز انحراف استاندارد از روش دیگری همچون آنتروپی تقریبی برای اندازه گیری نوسانات شاخص های بورس می توان استفاده کرد چرا که نتایج این معیار همانند انحراف استاندارد می باشد.

کلمات کلیدی

, آنتروپی, آنتروپی تقریبی, انحراف استاندارد, نوسان ها, شاخص های بورس.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1088634,
author = {تقی زاده, محمد and محتشمی برزادران, غلامرضا and امینی, محمد},
title = {اندازه گیری نوسان شاخ صهای بورس با توجه به آنتروپی تقریبی و انحراف معیار},
journal = {بررسی های آمار رسمی ایران},
year = {2021},
volume = {31},
number = {2},
month = {February},
issn = {2008-5214},
pages = {155--168},
numpages = {13},
keywords = {آنتروپی، آنتروپی تقریبی، انحراف استاندارد، نوسان ها، شاخص های بورس.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اندازه گیری نوسان شاخ صهای بورس با توجه به آنتروپی تقریبی و انحراف معیار
%A تقی زاده, محمد
%A محتشمی برزادران, غلامرضا
%A امینی, محمد
%J بررسی های آمار رسمی ایران
%@ 2008-5214
%D 2021

[Download]