ریاضی و جامعه, دوره (2), شماره (4), سال (2021-9) , صفحات (43-52)

عنوان : ( آموزش مدرسه‌ای، ‎مسئله این است )

نویسندگان: قدیر صادقی , محمد صال مصلحیان , ابولفضل صنمی , علی مرصعی , مجید میرزا وزیری , محسن نوغانی دخت بهمنی , مهدی وثوق ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سال‌های اخیر، تغییرات زیادی در کتاب‌های درسی و نظام آموزشی ایجاد شده است، اما از بعضی جنبه‌ها، همچون توانمند‌سازی نیروی انسانی و نبود بستر مناسب برای ایجاد انگیزه تدریس پویا در معلمان، غفلت شده است. در این مقاله، سعی می‌کنیم با طرح چالش‌های مهم نظام آموزشی کشور به آسیب‌شناسی کتاب‌های درسی ریاضی، دغدغه‌های حرفه‌ای معلمان، نیازهای دانش‌آموزان، و نظام آموزشی بپردازیم و راهکارهایی برای آن‌ها پیشنهاد کنیم.

کلمات کلیدی

, چالش, نظام آموزش و پرورش, معلم, کتاب درسی, راهکار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1088680,
author = {قدیر صادقی and صال مصلحیان, محمد and ابولفضل صنمی and علی مرصعی and میرزا وزیری, مجید and نوغانی دخت بهمنی, محسن and مهدی وثوق},
title = {آموزش مدرسه‌ای، ‎مسئله این است},
journal = {ریاضی و جامعه},
year = {2021},
volume = {2},
number = {4},
month = {September},
issn = {2345-6493},
pages = {43--52},
numpages = {9},
keywords = {چالش، نظام آموزش و پرورش، معلم، کتاب درسی، راهکار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آموزش مدرسه‌ای، ‎مسئله این است
%A قدیر صادقی
%A صال مصلحیان, محمد
%A ابولفضل صنمی
%A علی مرصعی
%A میرزا وزیری, مجید
%A نوغانی دخت بهمنی, محسن
%A مهدی وثوق
%J ریاضی و جامعه
%@ 2345-6493
%D 2021

[Download]