مطالعات مدیریت ورزشی, دوره (3), شماره (11), سال (2011-12) , صفحات (89-102)

عنوان : ( تاثیر واحدهای تربیت بدنی 1 و 2 بر هویت ورزشی دانشجویان دانشگاه بیرجند )

نویسندگان: محمدحسین توکلی , محمد کشتی دار , جعفر خوشبختی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر واحدهای تربیت بدنی 1 و 2 بر هویت ورزشی دانشجویان دانشگاه بیرجند

کلمات کلیدی

, واحدهای تربیت بدنی عمومی, هویت ورزشی, دانشجویان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1088871,
author = {محمدحسین توکلی and کشتی دار, محمد and جعفر خوشبختی},
title = {تاثیر واحدهای تربیت بدنی 1 و 2 بر هویت ورزشی دانشجویان دانشگاه بیرجند},
journal = {مطالعات مدیریت ورزشی},
year = {2011},
volume = {3},
number = {11},
month = {December},
issn = {2538-3213},
pages = {89--102},
numpages = {13},
keywords = {واحدهای تربیت بدنی عمومی- هویت ورزشی- دانشجویان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر واحدهای تربیت بدنی 1 و 2 بر هویت ورزشی دانشجویان دانشگاه بیرجند
%A محمدحسین توکلی
%A کشتی دار, محمد
%A جعفر خوشبختی
%J مطالعات مدیریت ورزشی
%@ 2538-3213
%D 2011

[Download]