همایش علمی تربیت بدنی و سلامت در مدارس , 2016-05-23

عنوان : ( بررسی نقش عوامل فردی و فناوری اطلاعات بر تسهیم دانش معلمان تربیت بدنی آموزشگاه های خراسان رضوی )

نویسندگان: زهرا سادات میرزازاده , محمد کشتی دار , ابوالقاسم بزم آراء ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1088880,
author = {میرزازاده, زهرا سادات and کشتی دار, محمد and بزم آراء, ابوالقاسم},
title = {بررسی نقش عوامل فردی و فناوری اطلاعات بر تسهیم دانش معلمان تربیت بدنی آموزشگاه های خراسان رضوی},
booktitle = {همایش علمی تربیت بدنی و سلامت در مدارس},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نقش عوامل فردی و فناوری اطلاعات بر تسهیم دانش معلمان تربیت بدنی آموزشگاه های خراسان رضوی
%A میرزازاده, زهرا سادات
%A کشتی دار, محمد
%A بزم آراء, ابوالقاسم
%J همایش علمی تربیت بدنی و سلامت در مدارس
%D 2016

[Download]