پژوهش های مدیریت عمومی, دوره (14), شماره (53), سال (2022-2) , صفحات (5-30)

عنوان : ( تببین الگوی نزدیک‌بینی مدیران ارشد سازمان‌های بخش دولتی )

نویسندگان: آزیتا حاجی زاده , فریبرز رحیم نیا , محمدمهدی فراحی , علی شیرازی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در شرایط متحول و متغیر امروزی، یکی از مسائلی که به مخاطرات سازمانی دامن می‌زند، نداشتن رویکرد استراتژیک و بلند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت و ابتلا به نقیصه نزدیک‌بینی است. نزدیک‌بینی مدیران یک عارضه فراگیر است که مجموعه گزینه‌های مورد توجه تصمیم‌گیرندگان را محدود می‌کند و افق دید مدیران و تصمیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرندگان را به مسائل عادی و روزمره معطوف می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازد. این پدیده به جهت مشکلات و مسائلی که برای سازمان‌ها به وجود آورده است، به یک ضرورت پژوهشی پر اهمیت بدل گشته است. لذا پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی نزدیک‌بینی مدیران در سازمان‌های دولتی انجام پذیرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، رویکرد آن کیفی و استراتژی مورداستفاده داده بنیاد مبتنی بر رویکرد ظاهرشونده می­باشد. جامعه مورد مطالعه پژوهش، مدیران سازمان‌های دولتی هستند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و بر اساس اشباع نظری اعضای نمونه انتخاب شدند. همچنین ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر مصاحبه نیمه­ساختار یافته می­باشد. نتایج تحلیل داده­ها با کمک نرم‌افزار تحلیل کیفی MAXQDA و فرآیند­های کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شد. نتایج پژوهش مشتمل بر ارائه مدلی است که عوامل و مؤلفه‌های مربوط به علل، عوامل همبسته، عوامل میانجی، اقتضائات و نتایج مربوط به مقوله محوری پژوهش را شناسایی نموده است. در مجموع این پژوهش با تبیین نظریه نزدیک‌بینی مدیران، زمینه لازم برای فهم و شناخت این رفتار و همچنین کنترل و پیشگیری آن را در سازمان فراهم آورده است.

کلمات کلیدی

تورش‌های رفتاری نزدیک‌بینی مدیریتی رویکرد گلیزر سازمان‌های دولتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1088909,
author = {حاجی زاده, آزیتا and رحیم نیا , فریبرز and فراحی, محمدمهدی and شیرازی, علی},
title = {تببین الگوی نزدیک‌بینی مدیران ارشد سازمان‌های بخش دولتی},
journal = {پژوهش های مدیریت عمومی},
year = {2022},
volume = {14},
number = {53},
month = {February},
issn = {2538-3418},
pages = {5--30},
numpages = {25},
keywords = {تورش‌های رفتاری نزدیک‌بینی مدیریتی رویکرد گلیزر سازمان‌های دولتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تببین الگوی نزدیک‌بینی مدیران ارشد سازمان‌های بخش دولتی
%A حاجی زاده, آزیتا
%A رحیم نیا , فریبرز
%A فراحی, محمدمهدی
%A شیرازی, علی
%J پژوهش های مدیریت عمومی
%@ 2538-3418
%D 2022

[Download]