مطالعات تاریخ فرهنگی, دوره (13), شماره (49), سال (2022-1) , صفحات (107-126)

عنوان : ( رؤیا در عملکرد نخبگان فرهنگی دوره تیموری )

نویسندگان: مصطفی گوهری فخرآباد , مهدی مجتهدی , عباس اقدسی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اعتباربخشی به رؤیا و بهره­برداری از آن، یکی از موضوعات قابل توجه در دوره تیموری است. این موضوع به­رغم اهمیت آن در شناخت روحیه و فرهنگ ایرانیان، کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی، به بررسی رؤیاهای ادعایی نخبگان دوره تیموری (913-771ق) پرداخته است، تا شناخت بیشتری درباره باورها و اندیشه‌های عامه مردم و نیز حیات فرهنگی ایران در دوره تیموری به دست آورد. نتایج این بررسی‌ نشان داد که در دوره تیموری توسعه هنر و پیدایش و افزایش ابداعات هنری، گاه به رؤیاهایی نسبت داده شده که ریشه در آرزوها، خواسته­ها، تمنیات و ضمیر ناخودآگاه نخبگان داشته است. بر این اساس، تصمیم­گیری درباره امور مختلف، از جمله پیروی از یک استاد، تألیف کتابی خاص و تأیید مطالب آن، یادگیری و ترویج سبک هنری خاص، آگاهی از صحت و ضعف احادیث و، یا حصول به دانشی خاص، گاه از مجرای رؤیا انجام می­شد.

کلمات کلیدی

, تعبیر رؤیا, حکومت تیموری, نخبگان دوره تیموری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1088930,
author = {گوهری فخرآباد, مصطفی and مجتهدی, مهدی and اقدسی, عباس},
title = {رؤیا در عملکرد نخبگان فرهنگی دوره تیموری},
journal = {مطالعات تاریخ فرهنگی},
year = {2022},
volume = {13},
number = {49},
month = {January},
issn = {2008-9945},
pages = {107--126},
numpages = {19},
keywords = {تعبیر رؤیا، حکومت تیموری، نخبگان دوره تیموری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رؤیا در عملکرد نخبگان فرهنگی دوره تیموری
%A گوهری فخرآباد, مصطفی
%A مجتهدی, مهدی
%A اقدسی, عباس
%J مطالعات تاریخ فرهنگی
%@ 2008-9945
%D 2022

[Download]