هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه , 2021-10-18

عنوان : ( بررسی تاثیر هوادهی بر برخی خصوصیات شیمیایی چای ورمی کمپوست )

نویسندگان: نیلوفر منتظمی , اکرم حلاج نیا , رضا خراسانی , امیر فتوت ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1088949,
author = {منتظمی, نیلوفر and حلاج نیا, اکرم and خراسانی, رضا and فتوت, امیر},
title = {بررسی تاثیر هوادهی بر برخی خصوصیات شیمیایی چای ورمی کمپوست},
booktitle = {هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه},
year = {2021},
location = {کرج, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر هوادهی بر برخی خصوصیات شیمیایی چای ورمی کمپوست
%A منتظمی, نیلوفر
%A حلاج نیا, اکرم
%A خراسانی, رضا
%A فتوت, امیر
%J هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه
%D 2021

[Download]