سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع , 2017-12-28

عنوان : ( ارائه مدل مفهومی رابطه بین جو سازمانی و امید به زندگی کارکنان مطالعه موردی: داداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی )

نویسندگان: جواد مصطفایی , محمد کشتی دار , مهدی سلیمی , محمدعلی صاحبکاران ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1088974,
author = {جواد مصطفایی and کشتی دار, محمد and سلیمی, مهدی and صاحبکاران, محمدعلی},
title = {ارائه مدل مفهومی رابطه بین جو سازمانی و امید به زندگی کارکنان مطالعه موردی: داداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع},
year = {2017},
location = {تهران, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارائه مدل مفهومی رابطه بین جو سازمانی و امید به زندگی کارکنان مطالعه موردی: داداره کل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی
%A جواد مصطفایی
%A کشتی دار, محمد
%A سلیمی, مهدی
%A صاحبکاران, محمدعلی
%J سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
%D 2017

[Download]