اولین همایش علمی تخضضی مدیریت ورزشی-آمل , 2008-11-05

عنوان : ( بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی برموفقیت در جذب مخاطبین ورزشی از طریق مدل اسپرت )

نویسندگان: محمد رمضانی علوی , جعفر خوشبختی , محمد کشتی دار , آذر کفاش پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1089014,
author = {محمد رمضانی علوی and جعفر خوشبختی and کشتی دار, محمد and کفاش پور, آذر},
title = {بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی برموفقیت در جذب مخاطبین ورزشی از طریق مدل اسپرت},
booktitle = {اولین همایش علمی تخضضی مدیریت ورزشی-آمل},
year = {2008},
location = {آمل, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی برموفقیت در جذب مخاطبین ورزشی از طریق مدل اسپرت
%A محمد رمضانی علوی
%A جعفر خوشبختی
%A کشتی دار, محمد
%A کفاش پور, آذر
%J اولین همایش علمی تخضضی مدیریت ورزشی-آمل
%D 2008

[Download]