دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست , 2021-06-09

Title : ( اثر تنش خشکی و باکتری محرک رشد بر گیاه خولان ( سنجد تلخ) )

Authors: Nahid Sadeghi , Fatemeh Kazemi , Hamid Ahani ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

تنش خشکی عمده ترین محدودیت جهانی در رشد و نمو گیاهان به خصوص در ایران که در نوار خشکی زمین قرار گرفته، می باشد. استفاده از ارقام و گونه هایی که توانایی سازگاری با چنین شرایط محیطی و توان تولیدی مطلوب را داشته باشند، یک اقدام کار آمد به حساب می آید. گونه ی پیشتاز، دارویی و تثبیت کننده ی ازت به نام سنجد تلخ (خولان) Elaeagnus rhamnoides L. A.Nelson را می‌توان به عنوان یکی از گونه‎های ارزشمند از نظر تثبیت کنندگی ازت برای خاک معرفی کرد. بنابراین، کشت سنجد تلخ که به طور منحصر به فرد قادر به رشد خوب در شرایط شدید محیط زیست از جمله کمبود آب است، از عوامل تاثیرگذار جهت مقابله با تنش خشکی می باشد. در این مقاله به منظور تعیین روش های مناسب بهبود رویش نونهال از نظر مورفوفیزیولوژیک، تأثیر نوع باکتری های محرک رشد و تیمار های تنش خشکی بر رشد گیاه، مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش در گلخانه ی تحقیقاتی گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل تنش خشکی در سه سطح 80، 60 و 40 درصد تبخیر و تعرق گیاه مرجع، تلقیح خاک با هر یک از گونه های باکتری Bacillus subtilis و Pseudomonas و تلفیق هر دو باکتری یاد شده به نسبت مساوی در گلدان 240/2 کیلوگرمی خاک و ماسه حاوی نهال سنجد تلخ و نیز عدم تلقیح با باکتری به عنوان شاهد بود. استفاده از این باکتری ها یا PGPR (Plant growth-promoting rhizobacteria) باعث بهبود صفات مورفوفیزیولوژیکی گیاه شد.

Keywords

, سنجد تلخ, صفات کمی و کیفی, کود زیستی, استرس آبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1089016,
author = {Sadeghi, Nahid and Kazemi, Fatemeh and حمید آهنی},
title = {اثر تنش خشکی و باکتری محرک رشد بر گیاه خولان ( سنجد تلخ)},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست},
year = {2021},
location = {اردبیل, IRAN},
keywords = {سنجد تلخ، صفات کمی و کیفی، کود زیستی، استرس آبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر تنش خشکی و باکتری محرک رشد بر گیاه خولان ( سنجد تلخ)
%A Sadeghi, Nahid
%A Kazemi, Fatemeh
%A حمید آهنی
%J دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
%D 2021

[Download]