مطالعات روان شناسی ورزشی, سال (2021-9)

عنوان : ( اثربخشی تمرینات منتخب مهارت‌های روان‌شناختی PSTs) ، بر استحکام ذهنی،تعهد ورزشی و مهارت دریبلینگ فوتبالیست‌های نوجوان 13 تا 15 سال مشهد )

نویسندگان: مهدی محمدی نژاد , ناصر پازشی رشتخوار , سعید نظری کاکوندی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده پژوهش حاضر به ‌منظور بررسی اثربخشی تمرین مهارت‌های روان‌شناختی منتخب بر استحکام ذهنی، تعهد ورزشی و مهارت دریبلینگ فوتبال، فوتبالیست‌های نوجوان 13 تا 15 سال مشهد صورت گرفت. نمونه پژوهش تعداد 30 نفر از فوتبالیست‌های نوجوان عضو باشگاه‌های دسته اول شهر مشهد به عنوان آزمودنی در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه تجربی و گواه گمارده شدند. در مرحله پیش‌‌آزمون، آزمودنی‌ها به تکمیل پرسش‌نامه‌های استحکام ذهنی، تعهد ورزشی و هم‌چنین آزمون مهارت دریبلبنگ (مور-کریستین) پرداختند. گروه تجربی به مدت هشت هفته به انجام تمرینات ویژه مهارت دریبلینگ فوتبال به همراه تمرینات منتخب مهارت‌های روان‌شناختی پرداخت. در تحلیل داده‌های پژوهش از آزمون‌های تحلیل واریانس مرکب و تی مستقل استفاده شد. یافته‌ها در پس‌ آزمون نشان‌داد گروه تجربی در تمامی متغیرها عملکرد بهتری نسبت به گروه گواه داشت. نتایج نشان می‌دهد که تمرین مهارت‌های روان‌شناختی شاخص‌های روانی و عملکرد حرکتی را بهبود می‌بخشد.

کلمات کلیدی

مهارت های روان شناختی استحکام ذهنی تعهد ورزشی مهارت دریبلینگ فوتبال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089088,
author = {محمدی نژاد, مهدی and پازشی رشتخوار, ناصر and نظری کاکوندی, سعید},
title = {اثربخشی تمرینات منتخب مهارت‌های روان‌شناختی PSTs) ، بر استحکام ذهنی،تعهد ورزشی و مهارت دریبلینگ فوتبالیست‌های نوجوان 13 تا 15 سال مشهد},
journal = {مطالعات روان شناسی ورزشی},
year = {2021},
month = {September},
issn = {2345-2978},
keywords = {مهارت های روان شناختی استحکام ذهنی تعهد ورزشی مهارت دریبلینگ فوتبال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی تمرینات منتخب مهارت‌های روان‌شناختی PSTs) ، بر استحکام ذهنی،تعهد ورزشی و مهارت دریبلینگ فوتبالیست‌های نوجوان 13 تا 15 سال مشهد
%A محمدی نژاد, مهدی
%A پازشی رشتخوار, ناصر
%A نظری کاکوندی, سعید
%J مطالعات روان شناسی ورزشی
%@ 2345-2978
%D 2021

[Download]