سی امین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2022-05-17

عنوان : ( بررسی تأثیر اجرای سازوکارهای بهره وری انرژی بر ظرفیت سنجی اقتصادی سیستم تأمین برق تجدیدپذیر برای ایستگاههای پایه مخابرات موبایل )

نویسندگان: بهروز عظیمی امینی , وحید محتشمی , حسین ابوترابی زارچی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1089091,
author = {عظیمی امینی, بهروز and محتشمی, وحید and ابوترابی زارچی, حسین},
title = {بررسی تأثیر اجرای سازوکارهای بهره وری انرژی بر ظرفیت سنجی اقتصادی سیستم تأمین برق تجدیدپذیر برای ایستگاههای پایه مخابرات موبایل},
booktitle = {سی امین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2022},
location = {شیراز, ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیر اجرای سازوکارهای بهره وری انرژی بر ظرفیت سنجی اقتصادی سیستم تأمین برق تجدیدپذیر برای ایستگاههای پایه مخابرات موبایل
%A عظیمی امینی, بهروز
%A محتشمی, وحید
%A ابوترابی زارچی, حسین
%J سی امین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2022

[Download]