ششمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران , 2022-02-02

عنوان : ( بررسی تغییرات ژئوشیمیایی رسوبات گذر آپتین/آلبین در سازند کژدمی (حوضه رسوبی زاگرس، جنوب غرب ایران) )

نویسندگان: هانیه قاینی , محمدحسین محمودی قرائی , جواد شریفی , سیدرضا موسوی حرمی , محمد وحیدی نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در آپتین-آلبین، کره زمین با شرایط بحرانی مانند افزایش شدید دما و حاکم شدن شرایط گلخانه ای همراه بود. این تغییرات اقلیمی در برخی سطوح منجربه افزایش نرخ ته نشست مواد آلی در دریاها شد که از پیامدهای رویداد OAE-1b بشمار می رود. در حوضه زاگرس واقع در بخش جنوبی اقیانوس نئوتتیس شرایط مشابهی بر گذر آپتین/آلبین حاکم بوده است که در رسوبات سازند کژدمی قابل مطالعه است. در این پژوهش سعی شده است با استفاده از پارامترهای ژئوشیمیایی %TOC و %CaCO3 برخی از تغییرات رخ داده در این بازه زمانی مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین تعداد 60 نمونه از رسوبات در بردارنده گذر آپتین/آلبین سازند کژدمی به ضخامت 45 متر، برای آنالیز TOC و CaCO3 انتخاب و آماده سازی شد. منحنی مربوط به داده های TOC، نوسانات زیادی داشته اما تنها در یک لایه که در قاعده آلبین میباشد افزایش چشمگیری نشان می دهد (8/5%) که با استفاده از اطلاعات بایواستراتیگرافی، میتوان آن را معادل شیل تیرهKilian و مرتبط با رویداد OAE-1b در نظر گرفت. همچنین نوسانات در منحنی CaCO3 نیز زیاد بوده و دو روند عمده افزایش و کاهش را نشان می دهد که میتواند متاثر از تغییرات دمایی و اقیانوس شناسی مرز آپتین/آلبین باشد.

کلمات کلیدی

, سازندکژدمی, فرامینیفر پلانکتون, آپتین/آلبین, شیل تیره, TOC
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1089117,
author = {قاینی, هانیه and محمودی قرائی, محمدحسین and شریفی, جواد and موسوی حرمی, سیدرضا and وحیدی نیا, محمد},
title = {بررسی تغییرات ژئوشیمیایی رسوبات گذر آپتین/آلبین در سازند کژدمی (حوضه رسوبی زاگرس، جنوب غرب ایران)},
booktitle = {ششمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران},
year = {2022},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {سازندکژدمی، فرامینیفر پلانکتون، آپتین/آلبین، شیل تیره، TOC},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تغییرات ژئوشیمیایی رسوبات گذر آپتین/آلبین در سازند کژدمی (حوضه رسوبی زاگرس، جنوب غرب ایران)
%A قاینی, هانیه
%A محمودی قرائی, محمدحسین
%A شریفی, جواد
%A موسوی حرمی, سیدرضا
%A وحیدی نیا, محمد
%J ششمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران
%D 2022

[Download]