پژوهش های تجربی حسابداری, دوره (11), شماره (2), سال (2021-6) , صفحات (137-158)

عنوان : ( بررسی رابطه بین لحن گزارش فعالیت هیئت مدیره و پیش‌بینی ورشکستگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )

نویسندگان: محمود تورچی , محمود لاری دشت بیاض ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیش­بینی ورشکستگی شرکت­ها، یکی از چالش­های مهم سرمایه­گذاران و سایر ذینفعان در بازار سرمایه می­باشد. به طوری که، تشخیص به­موقع شرکت­های در معرض ورشکستگی، می‌تواند تا حد زیادی از وقوع زیان­های احتمالی آن­ها جلوگیری نماید. با این وجود، علیرغم تلاش­های فراوان در این حوزه (عموما توجه به معیارهای کمی)، تاکنون روش جامعی جهت پیش­بینی ورشکستگی تدوین نشده است. از این­رو توجه به معیارهای کیفی در کنار معیارهای کمی به­منظور پیش­بینی ورشکستگی نیز می‌تواند سودمند باشد. لذا، پژوهش حاضر درصدد برآمد؛ تا با بررسی تأثیر لحن گزارش فعالیت هیئت­مدیره به­عنوان یکی از معیارهای کیفی، به پیش­بینی ورشکستگی شرکت­ها بپردازد. پژوهش حاضر از اطلاعات 476 مشاهده (سال- شرکت) پذیرفته­شده در بورس اواراق بهادار تهران بین سال­های 1390 تا 1396 استفاده می­نماید. به­ منظور آزمون فرضیه­های پژوهش نیز از روش رگرسیون لجستیک استفاده گردید. یافته­ها حاکی از آن است که، لحن قضایی گزارش فعالیت هیأت مدیره از قابلیت پیش­بینی ورشکستگی شرکت­ها برخوردار می­باشد.

کلمات کلیدی

پیش بینی ورشکستگی گزارش های مالی لحن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089131,
author = {محمود تورچی and لاری دشت بیاض, محمود},
title = {بررسی رابطه بین لحن گزارش فعالیت هیئت مدیره و پیش‌بینی ورشکستگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران},
journal = {پژوهش های تجربی حسابداری},
year = {2021},
volume = {11},
number = {2},
month = {June},
issn = {2251-8509},
pages = {137--158},
numpages = {21},
keywords = {پیش بینی ورشکستگی گزارش های مالی لحن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه بین لحن گزارش فعالیت هیئت مدیره و پیش‌بینی ورشکستگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
%A محمود تورچی
%A لاری دشت بیاض, محمود
%J پژوهش های تجربی حسابداری
%@ 2251-8509
%D 2021

[Download]