فقه مقارن, دوره (8), شماره (16), سال (2021-1) , صفحات (273-297)

عنوان : ( بررسی انتقادی تفسیر مشهور از کافر حربی )

نویسندگان: مهدی شادی , علیرضا عابدی سرآسیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اسلام به جهت جهان‌شمولی، در نحوه ارتباط با پیروان ادیان دیگر و نیز کافران، احکام خاصی را مقرر کرده است. اما سخت‌گیرانه‌ترین این احکام مربوط به کافر حربی است که مشمول احکامی نظیر مهدوربودن جان و مال­ است. یکی از اموری که می­‌تواند به‌عنوان چالشی در تحقق هم­‌زیستی مسالمت‌آمیز تلقی گردد، تفسیر موسع از کافر حربی است. بسیاری از فقهای متقدم، ملاک غیرذمی­‌بودن را برای صدق عنوان حربی کافی دانسته­‌اند و مطلقاً هر کافری که با حکومت اسلامی پیمانی نداشته باشد را مستحق کشتن می­‌دانند؛ چه در حال جنگ با مسلمین باشد و چه نباشد. اما برخی دیگر این تعریف را کافی ندانسته و ملاکهای دیگری را لازم شمرده­‌اند. به‌منظور رسیدن به تعریفی جامع‌ومانع از کافر حربی و تشخیص ملاک و مصادیق آن در عصر حاضر، با روشی توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه­‌ای و اسنادی، پس از بازخوانی نظرات فقها در مورد اصالت داشتن جنگ یا هم­‌زیستی از منظر کتاب و سنت و نقد اصالت جنگ و نیز بیان اقسام کفار، دیدگاه غالب فقیهان در مورد حربی نقد و بررسی شده و درنتیجه با ارائه تفسیر حداقلی از کافر حربی، اغلب کفار از شمول آن خارج دانسته شده­‌اند.

کلمات کلیدی

, کافر حربی, صلح, هم‌زیستی مسالمت‌آمیز, اقسام کافر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089413,
author = {مهدی شادی and عابدی سرآسیا, علیرضا},
title = {بررسی انتقادی تفسیر مشهور از کافر حربی},
journal = {فقه مقارن},
year = {2021},
volume = {8},
number = {16},
month = {January},
issn = {2322-1976},
pages = {273--297},
numpages = {24},
keywords = {کافر حربی، صلح، هم‌زیستی مسالمت‌آمیز، اقسام کافر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی انتقادی تفسیر مشهور از کافر حربی
%A مهدی شادی
%A عابدی سرآسیا, علیرضا
%J فقه مقارن
%@ 2322-1976
%D 2021

[Download]