پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب, دوره (8), شماره (3), سال (2021-12) , صفحات (257-282)

عنوان : ( حقوق مالکیت فکری در شعبده بازی: مطالعه در حقوق آمریکا و ایران با ملاحظه فقه امامیه )

نویسندگان: سیدمحمدهادی قبولی درافشان , مصطفی بختیاروند , اکرم آقامحمدی , سید محمد صالح قبولی درافشان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده شعبده بازان با استفاده از ترفندهایی موجبات سرگرم شدن تماشاگران را فراهم می کنند. ایجاد ترفندهای مذکور، گاه، مستلزم صرف وقت و هزینه زیادی توسط شعبده بازان است که سبب می شود این گروه، توقع حمایت از تلاش فکری خود و جلوگیری از تقلید و بهره برداری غیرمجاز از آن را داشته باشند. ظهور فناوری دیجیتال، با امکان کپی-کردن و انتشار انبوه و سریع ترفندها، ضرورت این حمایت را دوچندان کرده است. در این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی نگاشته شده، این نتیجه به دست آمده است که در فقه امامیه، مانعی برای مشروعیت و در نتیجه، حمایت از ترفندهای شعبده بازی وجود ندارد. در حقوق آمریکا و ایران، حمایت از شعبده بازان از طریق حقوق مالکیت فکری در قالب های حق مؤلف، حق اختراع، علامت تجاری و اسرار تجاری، امکان پذیر است که هر یک مزایا و معایبی دارند. به عنوان راهکاری جایگزین، قواعد خودتنظیمی اتحادیه های صنفی شعبده بازان می تواند حمایت نسبی را از این گروه تأمین کند.

کلمات کلیدی

, ترفند, حقوق مالکیت فکری, سِحر, شعبده, قواعد خودتنظیمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089516,
author = {قبولی درافشان, سیدمحمدهادی and مصطفی بختیاروند and اکرم آقامحمدی and قبولی درافشان, سید محمد صالح},
title = {حقوق مالکیت فکری در شعبده بازی: مطالعه در حقوق آمریکا و ایران با ملاحظه فقه امامیه},
journal = {پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب},
year = {2021},
volume = {8},
number = {3},
month = {December},
issn = {2476-4213},
pages = {257--282},
numpages = {25},
keywords = {ترفند، حقوق مالکیت فکری، سِحر، شعبده، قواعد خودتنظیمی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حقوق مالکیت فکری در شعبده بازی: مطالعه در حقوق آمریکا و ایران با ملاحظه فقه امامیه
%A قبولی درافشان, سیدمحمدهادی
%A مصطفی بختیاروند
%A اکرم آقامحمدی
%A قبولی درافشان, سید محمد صالح
%J پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب
%@ 2476-4213
%D 2021

[Download]