پژوهش در دین و سلامت, دوره (7), شماره (4), سال (2022-1) , صفحات (149-162)

عنوان : ( بررسی مقایسه‌ای حُسن ظن در متون دینی با خوش‌بینی در روان‌شناسی با تأکید بر صحیفۀ سجادیه )

نویسندگان: محمدحسن ایمانیه , غلامرضا رئیسیان , سهیلا پیروزفر , محمدسعید عبدخدائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده سابقه و هدف: روان‌شناسیِ مثبت‌نگر از شاخه‌های مهم روان‌شناسی است که در آن به جنبه‌های مثبت روانی انسان مانند بهباشی، شادکامی و تجربه‌های غرقگی پرداخته می‌شود. خوش‌بینی نیز از این دسته است و بسیاری از پژوهش‌هایی که دربارۀ خوش‌بینی انجام گرفته است نشان می‌دهد که افراد خوش‌بین در متغیّرهای روان‌شناختی وضعیت بهتری نسبت به دیگران دارند که این خود شاخصی از سلامت روان‌شناختی است. شاید بتوان گفت نزدیک‌ترین مفهوم متناظر با خوش‌بینی در متون دینی «حُسن ظن» است که معنای لغوی آن «خوش‌گمانی» است. هدف از این پژوهش بررسی حُسن ظن به‌عنوان شاخص سلامت روان‌شناختی از منظر صحیفۀ سجادیه و تبیین تفاوت آن با خوش‌بینی بود.

کلمات کلیدی

خوش‌بینی؛ روان‌شناسی مثبت‌نگر؛ سلامت روان‌شناختی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089620,
author = {ایمانیه, محمدحسن and رئیسیان, غلامرضا and پیروزفر, سهیلا and عبدخدائی, محمدسعید},
title = {بررسی مقایسه‌ای حُسن ظن در متون دینی با خوش‌بینی در روان‌شناسی با تأکید بر صحیفۀ سجادیه},
journal = {پژوهش در دین و سلامت},
year = {2022},
volume = {7},
number = {4},
month = {January},
issn = {2383-4331},
pages = {149--162},
numpages = {13},
keywords = {خوش‌بینی؛ روان‌شناسی مثبت‌نگر؛ سلامت روان‌شناختی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مقایسه‌ای حُسن ظن در متون دینی با خوش‌بینی در روان‌شناسی با تأکید بر صحیفۀ سجادیه
%A ایمانیه, محمدحسن
%A رئیسیان, غلامرضا
%A پیروزفر, سهیلا
%A عبدخدائی, محمدسعید
%J پژوهش در دین و سلامت
%@ 2383-4331
%D 2022

[Download]