تاریخ و تمدن اسلامی, دوره (12), شماره (24), سال (2017-3) , صفحات (85-114)

عنوان : ( آب‌نماها در کوشک باغ های اندلس از الزهراء تا الحمراء )

نویسندگان: عفیفه خدنگی , عبدالرحیم قنوات ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آب در معماری می تواند علاوه بر رفع ضروتها و نیازها اهمیت تزیینی داشته باشد و به زیباسازی و تکمیل عناصر بنا کمک کند. در کوشک باغ های اندلس آب یکی از مهم ترین عناصر تزیینی بنا بوده است و دراشکالی چون حوض، فواره و نهر با طراحی های بدیع و زیبا به کار گرفته می شده است. بررسی های به عمل آمده از سده چهارم تا نهم هجری/دهم تا پانزدهم میلادی نشان می دهد که در این منطقه سبک هایی خاص با موضوع طراحی آب به کار رفته که در عین کاربردی بودن اهمیت تزیینی و نمادین داشته است. این سبک ها از قرن چهارم/دهم در بناهای الزهراء به کار گرفته شده و از آنجا به کاخ های الحمراء رفته است.درپژوهش حاضر علاوه بر معرفی این سبکها، نگاهی مقایسه ای به تغییرات و تحولات زیبایی شناسانه ای که در طول این دوره زمانی در طراحی این عناصر به وجود آمده، انداخته ایم. کوشک باغ هایی که در فاصله زمانی میان این دو مجموعه بنا احداث شدند، همچون واسطه ای این دو دوره را به هم پیوند زده اند.

کلمات کلیدی

, معماری اسلامی, باغ اسلامى, کوشک عبدالرحمن, الزهراء, الحمراء
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089641,
author = {خدنگی, عفیفه and قنوات, عبدالرحیم},
title = {آب‌نماها در کوشک باغ های اندلس از الزهراء تا الحمراء},
journal = {تاریخ و تمدن اسلامی},
year = {2017},
volume = {12},
number = {24},
month = {March},
issn = {1735-7071},
pages = {85--114},
numpages = {29},
keywords = {معماری اسلامی، باغ اسلامى، کوشک عبدالرحمن، الزهراء، الحمراء},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آب‌نماها در کوشک باغ های اندلس از الزهراء تا الحمراء
%A خدنگی, عفیفه
%A قنوات, عبدالرحیم
%J تاریخ و تمدن اسلامی
%@ 1735-7071
%D 2017

[Download]