دانشگاه انقلاب, شماره (87), سال (1991-7) , صفحات (5-9)

عنوان : ( ابوسفیان در آیینه )

نویسندگان: عبدالرحیم قنوات ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شیعه قرنهاست که در زیارت عاشورا بر کسانی که غاصبانه بر خلافت اسلامی چنگ انداختند و رو در روی اهلبیت پیغمبر ایستادند و به روی آنان شمشیر کشیدند و به شهادت و اسارت آنان دست یازیدند لعنت می فرستد. این لعن و نفرین در حقیقت بیانگر موضع صریح و استوار شیعه در گذر این قرون است. شیعه با اینکار اعلام می کند که دست از حرف خود نکشیده و «چو بید بر سر ایمان خویش می لرزد». متون اصیل زیارتنامه های تشیع علاوه بر شناخت دقیق و عالمانه ای که از معصومین بدست می دهد، در بسیاری موارد نوعی بررسی تاریخ اسلام نیز هست. این جنبه بخصوص در زیارت عاشورا نمود برجسته ای پیدا کرده. شیعه در این زیارت نامه جهت گیری تاریخی خود را در برخورد با خلفای حکومت بنی امیه و کسانی که در جهت ظلم به اهل بیت به این حکومت خدمت کردند تبیین نموده است....

کلمات کلیدی

-
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089790,
author = {قنوات, عبدالرحیم},
title = {ابوسفیان در آیینه},
journal = {دانشگاه انقلاب},
year = {1991},
number = {87},
month = {July},
issn = {****-0038},
pages = {5--9},
numpages = {4},
keywords = {-},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ابوسفیان در آیینه
%A قنوات, عبدالرحیم
%J دانشگاه انقلاب
%@ ****-0038
%D 1991

[Download]