نقد و نظر, دوره (126), شماره (2), سال (2022-7) , صفحات (167-195)

عنوان : ( بررسی راهبرد معرفت‌شناسی اختلاف باور دینی در الهیات تطبیقی )

نویسندگان: مرتضی پیروجعفری , وحیده فخار نوغانی , جهانگیر مسعودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مواجهه با تنوع و تکثر دینی، که از مهم‌ترین ویژگی‌های زیست در جهان معاصر است، مسئله‌های متعددی را در ساحت معرفت‌شناسی و الهیات مطرح کرده است. در حوزه معرفت‌شناسی اختلاف باور وظایف معرفتی فرد در مواجهه با اختلاف باور کنکاش می‌شود و در حوزه الهیات تطبیقی رویکرد دینی و الهیاتی برخورد با تکثر دینی. راه‌کارهای متعددی از مصالحه گرایی تام تا نامصالحه گرایی در برابر اختلاف باور وجود دارد که هرکدام وظیفه‌ای را در برابر طرفین قرار می‌دهند. این مقاله با اتخاذ مبنایی میان نامصالحه گرایی و مصالحه گرایی و با تکیه‌بر تشکیکی بودن باور دینی و طرح مناقشه در اثبات همتای معرفتی، رویکردی هنجاری برای الهیات تطبیقی معرفی می‌کند تا این الهیات نوظهور در دام نسبی‌گرایی و شکاکیت گرفتار نشود.

کلمات کلیدی

, اختلاف باور دینی, همتای معرفتی, الهیات تطبیقی, مصالحه گرایی, معرفت‌شناسی اختلاف باور, تکثر دینی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089837,
author = {پیروجعفری, مرتضی and فخار نوغانی, وحیده and مسعودی, جهانگیر},
title = {بررسی راهبرد معرفت‌شناسی اختلاف باور دینی در الهیات تطبیقی},
journal = {نقد و نظر},
year = {2022},
volume = {126},
number = {2},
month = {July},
issn = {1062-8952},
pages = {167--195},
numpages = {28},
keywords = {اختلاف باور دینی، همتای معرفتی، الهیات تطبیقی، مصالحه گرایی، معرفت‌شناسی اختلاف باور، تکثر دینی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی راهبرد معرفت‌شناسی اختلاف باور دینی در الهیات تطبیقی
%A پیروجعفری, مرتضی
%A فخار نوغانی, وحیده
%A مسعودی, جهانگیر
%J نقد و نظر
%@ 1062-8952
%D 2022

[Download]