پژوهش های قرآنی, شماره (3), سال (2021-12) , صفحات (137-154)

عنوان : ( مفهوم‌شناسی واژة «حرف» در آیه «وَ مِنَ النَّاسِ مَن یَعْبُدُ اللَّهَ عَلىَ حَرْفٍ» (با تأکید بر آسیب‌شناسی ترجمه‌های معاصر فارسی قرآن کریم) )

نویسندگان: کاظم مصباح , محمدعلی رضائی کرمانی نسب پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ترجمه واژگان قرآن مشترک در قرآن و زبان فارسی از موارد اختلافی میان مترجمان فارسی قرآن کریم است . واژه حرف از این نوع واژگان است

کلمات کلیدی

حرف . واژگان مشترک . زبان قرآن . زبان فارسی . ترجمه قرآن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089848,
author = {مصباح, کاظم and رضائی کرمانی نسب پور, محمدعلی},
title = {مفهوم‌شناسی واژة «حرف» در آیه «وَ مِنَ النَّاسِ مَن یَعْبُدُ اللَّهَ عَلىَ حَرْفٍ» (با تأکید بر آسیب‌شناسی ترجمه‌های معاصر فارسی قرآن کریم)},
journal = {پژوهش های قرآنی},
year = {2021},
number = {3},
month = {December},
issn = {2251-9815},
pages = {137--154},
numpages = {17},
keywords = {حرف . واژگان مشترک . زبان قرآن . زبان فارسی . ترجمه قرآن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مفهوم‌شناسی واژة «حرف» در آیه «وَ مِنَ النَّاسِ مَن یَعْبُدُ اللَّهَ عَلىَ حَرْفٍ» (با تأکید بر آسیب‌شناسی ترجمه‌های معاصر فارسی قرآن کریم)
%A مصباح, کاظم
%A رضائی کرمانی نسب پور, محمدعلی
%J پژوهش های قرآنی
%@ 2251-9815
%D 2021

[Download]