سیاست‌های راهبردی و کلان, دوره (10), شماره (37), سال (2022-2) , صفحات (216-244)

عنوان : ( تحلیل سیستمی چرخۀ سیاست‌گذاری عمومی بیمه در ایران )

نویسندگان: روح اله اسلامی شعبجره , ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

صنعت بیمه در ‏بسیاری از ‏کشور‏ها پدیده‏ای حیاتی است و جایگاه مهمی در ‏سازِ‏‏کار‏های کلان اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی دارد. سیاست‏گذاری بیمه اقداماتی است که نشان می‏دهد سیاست‏های بیمه‏ای چرا و چگونه به‏وجود می‏آید و در ‏چه محیطی و توسط کدام‏یک از بخش‏های دولتی یا خصوصی عملیاتی و نتیجه‏بخش واقع می‌شود. این پژوهش درصدد بررسی و ارزیابی صنعت بیمه در قالب الگوی ارزشیابی مدیریت‌گرا/ سیپ (CIPP) بوده است؛ لذا برمبنای این رویکرد، نوع پژوهش کاربردی ـ توسعه‌ای و از نظر ماهیت توصیفی ـ تحلیلی است و روش گردآوری داده‌ها هم اسنادی و کتابخانه‌ای (اعم از اسناد بالادستی، قوانین، گزارش‌های رسمی و سازمانی، ارزیابی‌های بین‌المللی و...) است. در مقاله، مراحل چرخۀ سیاست‌گذاری عمومی که شامل مؤلفه‌های ورودی، طراحی و اجرا درمورد بیمه است، بررسی شده و درنهایت با استفاده از آمار و خروجی‌های صنعت بیمه سیاست‌های دولت در این موضوع مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاکی از ‏این است که مداخلۀ همه‏جانبۀ دولت در‏‏صنعت بیمه در ‏کشور‏های در‏حال ‏توسعه نظیر ایران، غالباً با‏ شکست مواجه شده و عواملی همچون ضعف اعتبارات مالی و فقدان فناوری‌ها و خلاقیت‏های انسانی همواره به ‏نا‏همسویی نیاز و فرهنگ و تداوم سیاست‏های مبهم دامن زده‏ است. از ‏این ‏رو گام مهم در‏جهت توسعۀ صنعت بیمه کاهش مداخلۀ دولت در‏ اقدامات بیمه‏ای و واگذاری آن به ‏بخش خصوصی است. دولت نیز با ‏ارائۀ نقشی حامی و ناظر، می‌تواند مسیر را برای کاهش فساد و ناکارایی در ‏صنعت بیمه و افزایش بهینگی و کارآمدی این صنعت توسط بخش خصوصی، بر‏اساس چارچوب نظری تحلیل سیستمی، هموار سازد.

کلمات کلیدی

سیاست‏گذاری عمومی سیاست‏ بیمه ضریب‏ نفوذ بیمۀ همگانی در ‏ایران دولت حداقلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1089859,
author = {اسلامی شعبجره, روح اله and , },
title = {تحلیل سیستمی چرخۀ سیاست‌گذاری عمومی بیمه در ایران},
journal = {سیاست‌های راهبردی و کلان},
year = {2022},
volume = {10},
number = {37},
month = {February},
issn = {2345-2544},
pages = {216--244},
numpages = {28},
keywords = {سیاست‏گذاری عمومی سیاست‏ بیمه ضریب‏ نفوذ بیمۀ همگانی در ‏ایران دولت حداقلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل سیستمی چرخۀ سیاست‌گذاری عمومی بیمه در ایران
%A اسلامی شعبجره, روح اله
%A ,
%J سیاست‌های راهبردی و کلان
%@ 2345-2544
%D 2022

[Download]