سیزدهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2022-05-10

عنوان : ( بررسی تاثیر اندرکنش خاک و سازه بر روی سازه های نامتقارن با استفاده از تحلیل فرکانسی )

نویسندگان: شراره رستمی حشمت اباد , علی اخترپور , محمدامین محمدیار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در طراحی لرزه ای سازه ها، شکل پذیری سازه در برابر زلزله دارای اهمیت ویژه ای بوده و همواره مورد توجه قرار می گیرد اما آنچه که اغلب از آن صرف نظر می شود، بحث مربوط به اثرات اندرکنش خاک و سازه بر پاسخ لرزه ای سازه می باشد. در واقع می توان گفت در اغلب طراحی و آنالیزهایی که صورت می گیرد، شالوده سازه صلب فرض شده و با این فرض به تحلیل و بررسی آن پرداخته می شود در حالیکه وجود خاک زیر سازه در حالتی که صلب نباشد بر روی رفتار سازه تاثیر داشته و پاسخی متفاوت از حالت صلب از خود نشان می دهد. این پژوهش به بررسی تاثیر اندرکنش خاک و سازه بر رفتار فرکانسی سازه های فولادی با سیستم سازه ای قاب خمشی می پردازد. از طرفی با توجه به اینکه هندسه همه سازه های قرار گرفته بر روی بستر غیرصلب، هندسه متقارن ندارند و هندسه نامتقارن تاثیر نامنظمی ناشی از اثر پیچش را بالا می برد لذا بدین منظور، دو سازه 15 طبقه فولادی با هندسه نامتقارن مدلسازی شده و رفتار فرکانسی این سازه در حالتی که سازه بر روی بستر صلب قرار گرفته و تکیه گاه ثابتی دارد و همچنین در حالتی که سازه تحت اثر اندرکنش خاک و سازه قرار می گیرد، مورد بررسی واقع شده است. همچنین با توجه به این موضوع که در مدلسازی دو بعدی اثر پیچش دیده نمی شود لذا از مدلسازی و تحلیل سه بعدی جهت بررسی رفتار واقعی سازه ها استفاده شده است. در این پژوهش جهت تحلیل و آنالیز رفتار فرکانسی سازه ها، نرم افزار Abaqusبه کار گرفته شده است و پس از انجام آنالیزها، مشاهده شد که اعمال اثر اندرکنش خاک و سازه سبب کاهش فرکانس طبیعی سازه و افزایش دوره تناوب می شود.

کلمات کلیدی

, اندرکنش خاک و سازه, پاسخ فرکانسی, سازه نامتقارن, سیستم سازه ای قاب خمشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1089875,
author = {رستمی حشمت اباد, شراره and اخترپور, علی and محمدیار, محمدامین},
title = {بررسی تاثیر اندرکنش خاک و سازه بر روی سازه های نامتقارن با استفاده از تحلیل فرکانسی},
booktitle = {سیزدهمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2022},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {اندرکنش خاک و سازه، پاسخ فرکانسی، سازه نامتقارن، سیستم سازه ای قاب خمشی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر اندرکنش خاک و سازه بر روی سازه های نامتقارن با استفاده از تحلیل فرکانسی
%A رستمی حشمت اباد, شراره
%A اخترپور, علی
%A محمدیار, محمدامین
%J سیزدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2022

[Download]