دهمین کنفرانس ملی خلا ایران , 2022-01-19

عنوان : ( بررسی اثر دمای تکلیس روی خواص ساختاری LiNi0.6Co0.2 Mn0.2O2 به عنوان کاندید ماده کاتدی باتری ها ی لیتیوم-یونی )

نویسندگان: سمیه محبوبی فرد , هادی عربی , شعبان رضا قربانی , نسرین آزاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه باتری ها ی لیتیوم-یونی به عنوان یکی از مهم ترین وسایل ذخیره انرژی الکتریکی، نقش مهمی را در تامین انرژی ایفا می کنند. عملکرد این باتری ها بیشتر تحت تاثیر مواد فعال کاتد باتری می باشد. در بین مواد کاتد مختلف، مواد کاتدی غنی از نیکل به دلیل ظرفیت دشارژ و چگالی انرژی بالا بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. در این پژوهش، پودر-ها ی لایه ای (NMC622) LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2 به روش سل-ژل با استفاده از اسید سیتریک به عنوان عامل کمپلکس ساز و پیش ماده های استات فلزی، به عنوان ماده کاتدی باتری ها ی لیتیوم-یونی ساخته شدند. مشخصه یابی ساختاری با استفاده از آنالیز ها ی پراش اشعه ایکس(XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدان (FESEM) انجام گرفت. مقایسه طرح ها ی پراش اشعه ایکس پودرها ی تهیه شده در دما ها ی تکلیس مختلف نشان می دهد که نسبت شدت پیک (003) به (104) در دمای تکلیس°C 860 نسبت به دیگر دما های تکلیس بیشتر است. همچنین اندازه ذرات با استفاده از آنالیز FESEM در نمونه با دمای °C 860 تقریبا 170 نانومتر به دست آمد.

کلمات کلیدی

, ماده کاتدی, NMC622 , روش سل ژل, خواص ساختاری, اثر دمای تکلیس, باتری های لیتیوم یون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1090024,
author = {محبوبی فرد, سمیه and عربی, هادی and قربانی, شعبان رضا and نسرین آزاد},
title = {بررسی اثر دمای تکلیس روی خواص ساختاری LiNi0.6Co0.2 Mn0.2O2 به عنوان کاندید ماده کاتدی باتری ها ی لیتیوم-یونی},
booktitle = {دهمین کنفرانس ملی خلا ایران},
year = {2022},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {ماده کاتدی، NMC622 ، روش سل ژل، خواص ساختاری، اثر دمای تکلیس، باتری های لیتیوم یون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر دمای تکلیس روی خواص ساختاری LiNi0.6Co0.2 Mn0.2O2 به عنوان کاندید ماده کاتدی باتری ها ی لیتیوم-یونی
%A محبوبی فرد, سمیه
%A عربی, هادی
%A قربانی, شعبان رضا
%A نسرین آزاد
%J دهمین کنفرانس ملی خلا ایران
%D 2022

[Download]