نامه آموزش عالی, دوره (14), شماره (56), سال (2022-3) , صفحات (7-34)

عنوان : ( تحلیل ساختاری-محتوایی برنامه ‏های راهبردی دانشگاه‏ها در سطح ملی، آسیایی و جهان اسلام )

نویسندگان: شعله ارسطوپور , یعقوب مهارتی , مهدی زاهدی نوقابی , نرگس ملکوتی اصل , بهار قادری , فاطمه ذاکری فرد , مریم شعبانی شایه , زهرا محمدیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: هدف اصلی از اجرای پژوهش حاضر، مطالعه‌ای تطبیقی در خصوص محتوای برنامه‌های راهبردی تدوین شده دانشگاه‌های مختلف در سطح ایران، کشورهای آسیا و جهان اسلام بود. روش پژوهش: پژوهش با رویکرد کیفی به روش تحلیل محتوا اجرا شد. جامعه پژوهش، برنامه‏های راهبردی 6 دانشگاه جامع ایرانی، 6 دانشگاه آسیایی و 5 دانشگاه‌ برتر جهان اسلام بود که با روش غیرتصادفی هدفمند انتخاب شدند. در گزینش دانشگاه‏ها از نظام‏های رتبه‌بندی شانگهای، تایمز، QS، لایدن و نظام رتبه‌بندی جهانی ISC استفاده شد. برای کدگذاری و تحلیل کدها، از رویکرد مایرینگ و نرم‌افزار MaxQda 18 و 20 استفاده شد تا امکان ترسیم ابر مفاهیم مرتبط با اجزای اسناد و همچنین تعیین فراوانی کدها فراهم شود. یافته‌ها: نتایج پژوهش، نشان‌دهنده آن بود که تفاوت‌هایی میان اجزا، مفاهیم مطرح در برنامه‌ها و همچنین روش‌شناسی برنامه‌های راهبردی دانشگاه‌های مختلف وجود دارد؛ به نظر می‌رسد دانشگاه‏های ایرانی بیشتر به اجزای مختلف برنامه‌های راهبردی توجه داشته‌‌اند؛ به‌عنوان نمونه در بحث روش‌شناسی صرفاً پرداختن به روش‌شناسی در برنامه‌های راهبردی دانشگاه‌های ایرانی دیده می‌شود. نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش، اگرچه مفاهیم مختلفی در برنامه‌های راهبردی دانشگاه‏ها مطرح شده است اما توجه به مسئولیت اجتماعی اهمیت ویژه‌ای برای آنها دارد.

کلمات کلیدی

مفاهیم برنامه راهبردی؛ برنامه راهبردی دانشگاه‏ها؛ مطالعه تطبیقی اجزای برنامه راهبردی؛ روش‌شناسی برنامه راهبردی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1090097,
author = {ارسطوپور, شعله and مهارتی, یعقوب and زاهدی نوقابی, مهدی and ملکوتی اصل, نرگس and قادری, بهار and ذاکری فرد, فاطمه and شعبانی شایه, مریم and محمدیان, زهرا},
title = {تحلیل ساختاری-محتوایی برنامه ‏های راهبردی دانشگاه‏ها در سطح ملی، آسیایی و جهان اسلام},
journal = {نامه آموزش عالی},
year = {2022},
volume = {14},
number = {56},
month = {March},
issn = {2008-4617},
pages = {7--34},
numpages = {27},
keywords = {مفاهیم برنامه راهبردی؛ برنامه راهبردی دانشگاه‏ها؛ مطالعه تطبیقی اجزای برنامه راهبردی؛ روش‌شناسی برنامه راهبردی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل ساختاری-محتوایی برنامه ‏های راهبردی دانشگاه‏ها در سطح ملی، آسیایی و جهان اسلام
%A ارسطوپور, شعله
%A مهارتی, یعقوب
%A زاهدی نوقابی, مهدی
%A ملکوتی اصل, نرگس
%A قادری, بهار
%A ذاکری فرد, فاطمه
%A شعبانی شایه, مریم
%A محمدیان, زهرا
%J نامه آموزش عالی
%@ 2008-4617
%D 2022

[Download]