آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث, دوره (7), شماره (2), سال (2022-3) , صفحات (40-60)

عنوان : ( راهکارهای تربیتِ شناختی قرآن برای ارتقاء «خودشفقتی» )

نویسندگان: فهیمه شریعتی , حسنعلی رضی گندمانی , ناهید مشائی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خودشفقتی» یا شفقت بر خود، یک فضیلت اخلاقی بنیادین در ساحت ارتباط با خود است که در دو دهه‌ی اخیر مورد توجه روانشناسی مثبت‌گرا قرار گرفته و آثار متعددی را در جنبه‌های نظری و کاربردی آن پدید آورده است. از سوی دیگر، قرآن کریم آیات بسیاری در رابطه با ایجاد و ارتقاء این فضیلت دارد که تاکنون استخراج نشده و می‌تواند گام بلندی در توسعه و تعمیق مطالعات تربیتی موجود به شمار آید. روان‌شناسان رویکردهای درمانی و برنامه‌های آموزشی ویژه‌ای برای شفقت برخود مطرح نموده‌اند؛ لکن برنامه تربیتی قرآن، در سه ساحت شناخت، عاطفه و رفتار قابل جستجوست که مسئله‌ی این پژوهش، استخراج راهکارهای شناختی آن به مثابه لایه‌ی نخست از نظام تربیت قرآنی با روش تحلیلی و تفسیر موضوعی است. با بررسی آیات با محتوای خودشفقتی، ده راهکار تربیتِ شناختی به دست آمد که عبارتند از: توحید در ربوبیت و استعانت، نگرش آیه‌ای، عقل‌ورزی، آینده‌نگری، شناخت قوانین هستی، شناخت محدودیت‌ها، اتقان در ارزش‌گزاری، شناخت موانع و اعتقاد به همگانی بودن رنج. این راهکارهای شناختی، نسبت به رویکردهای موجود روان‌شناختی، از جامعیت، کمال و اطمینان‌بخشی بالاتری برخوردار هستند.

کلمات کلیدی

, خودشفقتی, تربیت قرآنی, تربیتِ شناختی, شفقت بر نفس, ارتباط با خود, روان‌شناسی توحیدی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1090139,
author = {شریعتی, فهیمه and رضی گندمانی, حسنعلی and مشائی, ناهید and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا},
title = {راهکارهای تربیتِ شناختی قرآن برای ارتقاء «خودشفقتی»},
journal = {آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث},
year = {2022},
volume = {7},
number = {2},
month = {March},
issn = {2538-4260},
pages = {40--60},
numpages = {20},
keywords = {خودشفقتی، تربیت قرآنی، تربیتِ شناختی، شفقت بر نفس، ارتباط با خود، روان‌شناسی توحیدی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T راهکارهای تربیتِ شناختی قرآن برای ارتقاء «خودشفقتی»
%A شریعتی, فهیمه
%A رضی گندمانی, حسنعلی
%A مشائی, ناهید
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%J آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث
%@ 2538-4260
%D 2022

[Download]