نخستین همایش ملی تولید و پس از برداشت گیاهان باغی , 2022-05-25

عنوان : ( فیزیولوژی و فناوریهای پس از برداشت گیاهان دارویی )

نویسندگان: مجید عزیزی ارانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

1

کلمات کلیدی

1
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1090198,
author = {عزیزی ارانی, مجید},
title = {فیزیولوژی و فناوریهای پس از برداشت گیاهان دارویی},
booktitle = {نخستین همایش ملی تولید و پس از برداشت گیاهان باغی},
year = {2022},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {1},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فیزیولوژی و فناوریهای پس از برداشت گیاهان دارویی
%A عزیزی ارانی, مجید
%J نخستین همایش ملی تولید و پس از برداشت گیاهان باغی
%D 2022

[Download]