سومین گنگره ملی شتر , 2022-05-10

عنوان : ( اثر خوراک آلوده بر سلامت گله ی شتر )

نویسندگان: سجاد نجفی مصلح , غلامرضا محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جهت بررسی علت هفت مورد سقط جنین گله ی شتر واقع در استان خراسان رضوی مورد بازدید قرار گرفت. شترهای سقط کرده علایم بالینی طبیعی داشتند. همچنین نتایج آزمایش خونشناختی این شتران به جز لکوسیتوز و نوتروفیلی خفیف دردیگر پارامترهای ارزیابی شده طبیعی بود. در اخذ تاریخچه بیماری تغذیه از خوراک آماده توسط شترهای گله در زمان های که به دلیل شرایط بدآب و هوا یی و عدم چرا در مرتع و به تبع آن وقوع اسهال جلب توجه نمود. لذا از انبار و محل نگه داری خوراک دامداری بازدید به عمل آمدو از خوراک شترها نمونه برداری نمونه ها جهت بررسی میکروبی به آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی ماد ارسال گردید.میزان بار میکروبی وهمچنین کپک نمونه خارشتر بسیار بالا گزارش گردید. همچنین نمونه کنسانتره میزان قارچ بالایی داشت؛ اما آنالیز میکروبی و کپک نمونه کاه نرمال بود. با توجه به این نتایج توصیه شد که از خارشتر و کنسانتره استفاده نشود. علاوه بر این توصیه شد در اقلام خوراک از مواد جاذب توکسین قارچ استفاده شود. بعد از قطع مصرف خوراک آلوده مشکل اسهال شتر های مبتلا بهبود یافت.در ضمن موردی از سقط جنین جدید در گله گزارش نشد. مطالعه حاضر نشان داد که خوراک دام آلوده می تواندراه ورود انواع مشکلات و بیماری ها در دامداری بوده و سلامت گله را به مخاطره اندازد. عدم مدیریت تهیه، نگهداری و آماده سازی خوراک می تواند موجب زیان های اقتصادی زیادی به صنعت دامپروری وارد سازد

کلمات کلیدی

, خوراک , سقط جنین , بارمیکروبی , انبارموادغذایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1090208,
author = {نجفی مصلح, سجاد and محمدی, غلامرضا},
title = {اثر خوراک آلوده بر سلامت گله ی شتر},
booktitle = {سومین گنگره ملی شتر},
year = {2022},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {خوراک ، سقط جنین ، بارمیکروبی ، انبارموادغذایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر خوراک آلوده بر سلامت گله ی شتر
%A نجفی مصلح, سجاد
%A محمدی, غلامرضا
%J سومین گنگره ملی شتر
%D 2022

[Download]