سومین گنگره ملی شتر , 2022-05-10

عنوان : ( گزارش رخداد شدت آلودگی کنه ای در یک گله شتر )

نویسندگان: سجاد نجفی مصلح , غلامرضا محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یه درخواست یکی از شترداران منطقه چناران استان خراسان رضوی شترداری ایشان مورد بازدید قرار گرفت. در پانزده نفر از شترهای بین 6ماه تا یک سال نشانه های لاغری، بیحالی، کم اشتهایی و زمینگیری (یک مورد) مورد توجه قرار گرفت. مبتلایان مورد معاینه فیزیکی قرار گرفتند.سپس از آنها نمونه خون کامل و خون محیطی اخذ گردید. در معاینات انجام شده نشانه های بی حالی،کم خونی مخاطات ، مو ریختگی (چهار نفر)، زخم در ناحیه پرینه و آبسه چرکی (سه نفر) برجسته بودند.در ضمن در ناحیه زیر دم،پرینه و زیر بغل کنه مشاهده شد. تعدادی از کنه های چسبیده به بدن شتر جدا و برای تشخیص نوع گونه به آزمایشگاه تشخیص دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد انتقال یافتند. با توجه به ویژگی های مورفولوژیکی کنه ها، گونه کنه هیالوما درومداری تشخیص داده شد. در تابلوی خونی شتر های مبتلا به بیماری کم خونی و نوتروفیلی بدون حضور تک یاخته خونی مشاهده گردید.جهت درمان داروی آیورمکتین به میزان 0/2میلی گرم به ازای هرکیلوگرم به صورت زیر جلدی و سم دلتامترین %1بصورت پور آن تجویز گردید. محیط شترداری شعله افکنی و سم پاشی گردید.

کلمات کلیدی

, کنه, هیالوما درومداری, کم خونی, , شعله افکنی, پور آن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1090210,
author = {نجفی مصلح, سجاد and محمدی, غلامرضا},
title = {گزارش رخداد شدت آلودگی کنه ای در یک گله شتر},
booktitle = {سومین گنگره ملی شتر},
year = {2022},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کنه، هیالوما درومداری،کم خونی، ، شعله افکنی، پور آن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T گزارش رخداد شدت آلودگی کنه ای در یک گله شتر
%A نجفی مصلح, سجاد
%A محمدی, غلامرضا
%J سومین گنگره ملی شتر
%D 2022

[Download]