پنجمین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی , 2022-03-06

عنوان : ( بررسی میزان آلودگی قارچی در اجزاء اصلی خوراک دام و مورد استفاده در گاوداری های شیری استان خراسان رضوی )

نویسندگان: فائزه کیخسروی , محمد محسن زاده , کامران شریفی , رویا رضائیان دلویی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اجزاء خوراکی مورد استفاده در تغذیه دام به صورت مستقیم بر سلامت دام و کیفیت محصولات دامی تاثیر دارد. از بین اجزای مختلف غذایی جهت افزایش بهره وری در تولید محصولات دامی، غلات و محصولات حاوی غلات بخش قابل توجهی از سهم خوراکی را که در دسترس دام قرار می گیرد، به خود اختصاص می دهند. مطالعه حاضر به منظور بررسی میزان آلودگی های قارچی اجزاء خوراک دام مورد استفاده در تغذیه دام های شیری در استان خراسان رضوی انجام گردید. دراین مطالعه تعداد 84 نمونه از انواع اجزاء خوراک دام شامل یونجه، تخم پنبه و سیلاژ ذرت مورد استفاده در 15 گاوداری شیری با کمتر و بیشر از 100 راس دام دوشا در استان خراسان رضوی اخذ گردید. بعد از آماده سازی نمونه ها در آزمایشگاه از آنها رقت های متوالی تهیه و بر روی محیط کشت آگار سیب زمینی دکستروز حاوی کلرامفنیکل کشت داده شد و به مدت 7-5 روز در 25 درجه سلسیوس گرمخانه گذاری گردید. از مجموع نمونه های خوراک دام، 13 نمونه (5/15%) فاقد هر گونه آلودگی قارچی و 71 نمونه (84.5%) به یکی از انواع قارچ ها آلوده بودند. تمامی نمونه های یونجه (100%) و نمونه های تخم پنبه (100%) واجد یکی از انواع آلودگی های قارچی بودند در حالیکه تنها 22 نمونه (62.9%) سیلوی ذرت به یکی از انواع قارچ ها آلوده بودند. میزان آلودگی قارچی نمونه های تخم پنبه اخذ شده از انواع گاوداری های شیری معادل log CFU/g 5.43 بود در حالیکه نمونه های یونجه و سیلوی ذرت به ترتیب log CFU/g 4.94 و log CFU/g 4.62 آلودگی قارچی داشتند. با توجه به آلودگی بالای خوراک دام به انواع آلودگی های قارچی و احتمال تولید مایکوتوکسین در محصولات دامی ارزیابی های مرتب خوراک دام و بکارگیری روشهای پیشگیری و کنترل آلودگی های قارچی در خوراک دام از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد.

کلمات کلیدی

, آلودگی قارچی, مایکوتوکسین, خوراک دام, گاوشیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1090236,
author = {کیخسروی, فائزه and محسن زاده, محمد and شریفی, کامران and رویا رضائیان دلویی},
title = {بررسی میزان آلودگی قارچی در اجزاء اصلی خوراک دام و مورد استفاده در گاوداری های شیری استان خراسان رضوی},
booktitle = {پنجمین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی},
year = {2022},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آلودگی قارچی، مایکوتوکسین، خوراک دام، گاوشیری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی میزان آلودگی قارچی در اجزاء اصلی خوراک دام و مورد استفاده در گاوداری های شیری استان خراسان رضوی
%A کیخسروی, فائزه
%A محسن زاده, محمد
%A شریفی, کامران
%A رویا رضائیان دلویی
%J پنجمین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی
%D 2022

[Download]