علوم قرآن و حدیث, دوره (53), شماره (106), سال (2022-6) , صفحات (97-116)

عنوان : ( تحلیل انگاره طی الارض در روایات اسلامی )

نویسندگان: حسین براتی , سهیلا پیروزفر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه پیمودن مسیر از مکانی به مکانی دیگر به صورت خارق­العاده مشهور به طی­الارض است. این مسئله به عنوان کرامت و نوعی تصرف در عالَم برای افرادی خاص در قرآن کریم و بیانات امامان(ع) مطرح شده است. نوشتار حاضر با روشی تاریخی به بررسی سیر تحول نگرش­ها درباره ترکیب و اصطلاح طی­الارض در منابع روایی می­پردازد. نتایج نشان می­دهد این ترکیب تا قبل از زمان صادقین(ع) بیشتر به طی­کردن زمین و نوعی برداشت مادی اطلاق می­شده و سپس از زمان صادقین(ع) برای امری خارق­العاده شکل گرفته و در زمان­های بعد تثبیت شده است. هرچند در این زمان بعضاً به همان معنای مادی نیز به کار می­رفته است. این اصطلاح به شکل ترکیب اسمی آن که «طی» به «الارض» اضافه شده باشد در کلام امامان(ع) یافت نشد و بیشتر به صورت فعلی یعنی «تطوی- طویت» در کنار «أرض» به کار رفته است. در گفته­ها و تحلیل­های محدّثان متقدم، استفاده از این اصطلاح چه به صورت اسمی و چه فعلی آن، چندان مشاهده نمی­شود؛ اما در دوران محدثان متأخر به بعد و سپس در دوران مکتب اخباری­گری و در تحلیل­های این عالمان، اصطلاح طی­الارض برای معنای حرکت غیرعادی به دو صورت اسمی و فعلی، فراوان قابل مشاهده است.

کلمات کلیدی

, طی‌الارض , تاریخ ‌انگاره, احادیث , محدثان متقدم , محدثان متأخر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1090391,
author = {براتی, حسین and پیروزفر, سهیلا},
title = {تحلیل انگاره طی الارض در روایات اسلامی},
journal = {علوم قرآن و حدیث},
year = {2022},
volume = {53},
number = {106},
month = {June},
issn = {۲۰۰۸-۹۱۲۰},
pages = {97--116},
numpages = {19},
keywords = {طی‌الارض ، تاریخ ‌انگاره، احادیث ، محدثان متقدم ،محدثان متأخر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل انگاره طی الارض در روایات اسلامی
%A براتی, حسین
%A پیروزفر, سهیلا
%J علوم قرآن و حدیث
%@ ۲۰۰۸-۹۱۲۰
%D 2022

[Download]