آب و توسعه پایدار, دوره (9), شماره (1), سال (2022-6) , صفحات (75-84)

عنوان : ( بررسی نقش تنوع معیشتی در تاب‏آوری و سطح رفاه جامعه روستایی در مواجهه با تغییر اقلیم (با تاکید بر خشکسالی) )

نویسندگان: ایرج صالح , نرگس صالح نیا , سید شهاب میرباقری , حامد اکبرپور , مهدی باستانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاب‏آوری به‌عنوان ظرفیت بالقوه جامعه در معرض مخاطرات، با هدف حفظ یا رسیدن به سطح مناسبی از عملکرد، برای سازگاری یا مقاومت در برابر تغییرات شناخته می‏شود. باتوجه‏به تغییرات اقلیمی، نواحی روستایی ازجمله مناطقی هستند که در معرض آسیب‌پذیری بیشتری قرار دارند. باتوجه‏به اهمیت موضوع تاب‏آوری در شناخت نحوه رویارویی با مسائل بحرانی، مطالعه حاضر به بررسی نقش تنوع معیشتی در تاب‏آوری و سطح رفاه جامعه روستایی در مواجهه با تغییر اقلیم با بهره‏گیری از روش تحلیل عاملی و با استفاده از 5 شاخص و 38 زیرشاخص در سال 99-1398 پرداخته است. در این راستا، تعداد 206 پرسشنامه در دهستان جارو از توابع بخش پلنگ‏آباد، شهرستان اشتهارد در استان البرز تکمیل شد. نتایج نشان می‏دهد 38 عامل مورد پرسش در هشت گروه قرار گرفته‏اند. همچنین، نتایج حاکی‏از آن است که در گروه نخست به‏عنوان مهمترین گروه، بسیاری از شاخص‏ها مانند مشارکت در فعالیت‏های اشتغال‌زایی جمعی، آشنایی با نیازهای جدید بازار، توسعه کسب‌وکار از طریق به‌کارگیری فناوری‏های نوین، تجربه کار در محیط‏های متنوع شغلی، یادگیری مهارت‏های جدید فعالیت‏های اقتصادی ،نشان‌دهنده اهمیت شناخت نیازهای اساسی بازار و افزایش توانایی روستاییان برای انجام فعالیت‏های جایگزین کشاورزی در مواقع بحران می‏باشد.

کلمات کلیدی

, تاب‏آوری, خشکسالی, تحلیل عاملی, تغییر اقلیم و استان البرز.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1090430,
author = {ایرج صالح and صالح نیا, نرگس and سید شهاب میرباقری and حامد اکبرپور and مهدی باستانی},
title = {بررسی نقش تنوع معیشتی در تاب‏آوری و سطح رفاه جامعه روستایی در مواجهه با تغییر اقلیم (با تاکید بر خشکسالی)},
journal = {آب و توسعه پایدار},
year = {2022},
volume = {9},
number = {1},
month = {June},
issn = {2423-5474},
pages = {75--84},
numpages = {9},
keywords = {تاب‏آوری، خشکسالی، تحلیل عاملی، تغییر اقلیم و استان البرز.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نقش تنوع معیشتی در تاب‏آوری و سطح رفاه جامعه روستایی در مواجهه با تغییر اقلیم (با تاکید بر خشکسالی)
%A ایرج صالح
%A صالح نیا, نرگس
%A سید شهاب میرباقری
%A حامد اکبرپور
%A مهدی باستانی
%J آب و توسعه پایدار
%@ 2423-5474
%D 2022

[Download]