دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهر سازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی , 2022-12-08

عنوان : ( بررسی تاخیرات در پروژه های EPC به روش TOPSIS و ارائه راهکار (مطالعه موردی : شرکت آب و فاضلاب مشهد و آب منطقه ای خراسان رضوی ) )

نویسندگان: علیرضا کشافی , هاشم شریعتمدار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از شاخص های اصلی در ارزیابی موفقیت پروژه ها، انجام آنها در زمان مقرر و یا اجرای آنها بدون تأخیر می باشد. عدم انجام پروژه ها در زمان برنامه ریزی شده باعث افزایش هزینه و کاهش کیفیت پروژه ها نیز می شود لذا شناسایی مسائل و مشکلاتی که باعث تأخیر در اجرای پروژه ها می شود، از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد.در این پژوهش علل تأخیر پروژه های EPC شرکت آب و فاضلاب مشهد و آب منطقه ای خراسان رضوی به روش TOPSIS مورد شناسایی قرار گرفته و راهکارهایی جهت کاهش تأخیر در پروژه های فوق ارائه شده است. این تحقیق از نظر نوع روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی و از نظر جمع آوری اطلاعات جزء تحقیقات پیمایشی بوده و اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری و با روش TOPSIS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . در نهایت رتبه بندی عوامل بحرانی منشاهای تأخیر در سه بخش مهندسی ، تجهیز و ساخت ارائه گردید.توجه نکردن به عوامل مجهول پروژه (ریسک های پروژه)، تأخیر در پرداخت صورت وضعیت ها توسط کارفرما، کمبود نیروی انسانی با تجربه و متخصص از مهم ترین دلایل تأخیر در بخش مهندسی می باشند. در بخش تجهیز نوسانات نرخ ارز ، تحریم اقتصادی و عدم جوابگویی به استعلام پیمانکاران و تحمیل قیمت بالا، تأخیر در ترخیص و حمل تجهیزات به عنوان بحرانی ترین منشأهای تأخیر در بخش تجهیز مشاهده گردید. در بخش ساخت نیز تحریم، تأخیر در تایید صورت وضعیت ها و صورت جلسات، عدم تمایل مشاوران و پرسنل نظارتی به اتمام پروژه به دلایل مالی از مهم ترین عامل های تأخیر شناسایی شده اند. در انتها راهکارهایی جهت پیشگیری و یا کاهش منشاهای تأخیر ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, زمان, علل تأخیر, مدیریت پروژه, EPC , TOPSIS
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1090474,
author = {کشافی, علیرضا and شریعتمدار, هاشم},
title = {بررسی تاخیرات در پروژه های EPC به روش TOPSIS و ارائه راهکار (مطالعه موردی : شرکت آب و فاضلاب مشهد و آب منطقه ای خراسان رضوی )},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهر سازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی},
year = {2022},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {زمان، علل تأخیر، مدیریت پروژه، EPC ، TOPSIS},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاخیرات در پروژه های EPC به روش TOPSIS و ارائه راهکار (مطالعه موردی : شرکت آب و فاضلاب مشهد و آب منطقه ای خراسان رضوی )
%A کشافی, علیرضا
%A شریعتمدار, هاشم
%J دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهر سازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی
%D 2022

[Download]