تحقیق در عملیات در کاربردهای آن, دوره (01), شماره (73), سال (2022-7) , صفحات (57-76)

عنوان : ( طراحی مدل برنامه ریزی عدد صحیح برای برنامه ریزی نیروی انسانی آموزشی دانشگاه ها )

نویسندگان: علی بیرجندمشیری , علیرضا پویا , زهرا ناجی عظیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برنامه ریزی نیروی انسانی، بهینه سازی، کارکنان آموزشی، مدلسازی ریاضی

کلمات کلیدی

, برنامه ریزی نیروی انسانی, بهینه سازی, کارکنان آموزشی, مدلسازی ریاضی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1090533,
author = {بیرجندمشیری, علی and پویا, علیرضا and ناجی عظیمی, زهرا},
title = {طراحی مدل برنامه ریزی عدد صحیح برای برنامه ریزی نیروی انسانی آموزشی دانشگاه ها},
journal = {تحقیق در عملیات در کاربردهای آن},
year = {2022},
volume = {01},
number = {73},
month = {July},
issn = {۲۲۵۱-۷۲۸۶},
pages = {57--76},
numpages = {19},
keywords = {برنامه ریزی نیروی انسانی، بهینه سازی، کارکنان آموزشی، مدلسازی ریاضی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی مدل برنامه ریزی عدد صحیح برای برنامه ریزی نیروی انسانی آموزشی دانشگاه ها
%A بیرجندمشیری, علی
%A پویا, علیرضا
%A ناجی عظیمی, زهرا
%J تحقیق در عملیات در کاربردهای آن
%@ ۲۲۵۱-۷۲۸۶
%D 2022

[Download]