تاریخ و تمدن اسلامی, دوره (18), شماره (39), سال (2022-9) , صفحات (117-146)

عنوان : ( نقش مجادلات فرقه ای در بازنمایی سیمای حضرت خدیجه (س) )

نویسندگان: سارا خاتمی , مجتبی سلطانی احمدی , مصطفی گوهری فخرآباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مجادلات کلامی نقش عمده ای در دگرگون ساختن سیمای حضرت خدیجه (س) ایفا کرده است.

کلمات کلیدی

, خدیجه, شیعه, سنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1090569,
author = {سارا خاتمی and مجتبی سلطانی احمدی and گوهری فخرآباد, مصطفی},
title = {نقش مجادلات فرقه ای در بازنمایی سیمای حضرت خدیجه (س)},
journal = {تاریخ و تمدن اسلامی},
year = {2022},
volume = {18},
number = {39},
month = {September},
issn = {1735-7071},
pages = {117--146},
numpages = {29},
keywords = {خدیجه، شیعه، سنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش مجادلات فرقه ای در بازنمایی سیمای حضرت خدیجه (س)
%A سارا خاتمی
%A مجتبی سلطانی احمدی
%A گوهری فخرآباد, مصطفی
%J تاریخ و تمدن اسلامی
%@ 1735-7071
%D 2022

[Download]