تعلیم و تربیت, دوره (1), شماره (149), سال (2022-4) , صفحات (89-108)

عنوان : ( طراحی چارچوبی برای تبیین هویت حرفه‌ای معلمان ایرانی از منظر مناسبات قدرت )

نویسندگان: مرضیه کهندل , مرتضی کرمی , محمدرضا آهنچیان , محمود مهرمحمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله قصد دارد با توجه به زمینه‌های شکل‌گیری هویت حرفه‌ای معلم در نظام آموزش‌وپرورش ایران، چارچوبی ارائه کند تا انواعی از هویتهای حرفه‌ای را که می‌توان برای معلمان ایرانی متصور شد، از منظر مناسبات قدرت بازنمایی کند. بدین منظور نخست با گردآوری روایتهای محیطی و تحلیل اولیه گفتمانهای موجود در هر یک، انواعی از مقوله‌ها در زمینۀ هویت حرفه‌ای معلم شناسایی شد که جملگی به تأثیر قدرت بر تکوین هویت اشاره می­‌کرد. در ادامه برای ساماندهی یافته‌های اولیه ذیل یک نظریه معتبر، به آرای میشل فوکو و رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی وی مراجعه شد. به همین منظور، به روش اسنادی تحلیلی یک ماتریس دوبعدی همچون یک سامان دانایی (اپیستمه) به‌عنوان چارچوبی برای نمایش انواع هویتهای محتمل معلم در بافت و ساختار آموزش‌وپرورش ایران تنظیم شد که یکی از ابعاد آن به عناصر سازنده قدرتهای حاکم بر عمل حرفه‌ای معلم و بعد دیگر بر انواع واکنشهای معلمان به این عناصر قدرت اشاره دارد. از تقاطع این ابعاد انواع احتمالاتی به‌دست‌آمده است که هر یک می‌تواند گویای یک نماد هویتی برای معلم باشد. لذا انواع هویتهایی را که به‌صورت نظام‌مند در چارچوب ماتریس‌­گونه \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"قدرت به‌مثابه مراقبت\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"جایگذاری شده‌اند می‌توان به‌عنوان یافته‌های اصلی این تحقیق معرفی کرد که برای تبیین محدوده تغییرات هویتی معلمان ایرانی بر اساس جابه‌­جایی در مناسبات قدرت راهگشاست.

کلمات کلیدی

, هویت حرفه‌ای معلمان, قدرت, میشل فوکو, اپیستمه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1090578,
author = {کهندل, مرضیه and کرمی, مرتضی and آهنچیان, محمدرضا and محمود مهرمحمدی},
title = {طراحی چارچوبی برای تبیین هویت حرفه‌ای معلمان ایرانی از منظر مناسبات قدرت},
journal = {تعلیم و تربیت},
year = {2022},
volume = {1},
number = {149},
month = {April},
issn = {1017-4133},
pages = {89--108},
numpages = {19},
keywords = {هویت حرفه‌ای معلمان، قدرت، میشل فوکو، اپیستمه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی چارچوبی برای تبیین هویت حرفه‌ای معلمان ایرانی از منظر مناسبات قدرت
%A کهندل, مرضیه
%A کرمی, مرتضی
%A آهنچیان, محمدرضا
%A محمود مهرمحمدی
%J تعلیم و تربیت
%@ 1017-4133
%D 2022

[Download]