هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2014-05-07

عنوان : ( حل دقیق مساله مقدار اولیه حاکم بر سیستم یک درجه آزادی نامیرا با جرم متغیر نمایی کاهنده بر حسب زمان )

نویسندگان: علیرضا علیپور چک آب , احمد آفتابی ثانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1090647,
author = {علیرضا علیپور چک آب and آفتابی ثانی, احمد},
title = {حل دقیق مساله مقدار اولیه حاکم بر سیستم یک درجه آزادی نامیرا با جرم متغیر نمایی کاهنده بر حسب زمان},
booktitle = {هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2014},
location = {ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T حل دقیق مساله مقدار اولیه حاکم بر سیستم یک درجه آزادی نامیرا با جرم متغیر نمایی کاهنده بر حسب زمان
%A علیرضا علیپور چک آب
%A آفتابی ثانی, احمد
%J هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2014

[Download]