هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2014-05-07

عنوان : ( یافتن تابع پاسخ فرکانسی (FRF) تیر اویلر-برنولی با تکیه گاههای ساده به کمک اجزای محدود و مقایسه آن با پاسخ دقیق )

نویسندگان: علیرضا علیپور چک آب , احمد آفتابی ثانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1090648,
author = {علیرضا علیپور چک آب and آفتابی ثانی, احمد},
title = {یافتن تابع پاسخ فرکانسی (FRF) تیر اویلر-برنولی با تکیه گاههای ساده به کمک اجزای محدود و مقایسه آن با پاسخ دقیق},
booktitle = {هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2014},
location = {ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T یافتن تابع پاسخ فرکانسی (FRF) تیر اویلر-برنولی با تکیه گاههای ساده به کمک اجزای محدود و مقایسه آن با پاسخ دقیق
%A علیرضا علیپور چک آب
%A آفتابی ثانی, احمد
%J هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2014

[Download]