اولین کنفرانس ملی روش های عددی در مهندسی عمران , 2016-03-02

عنوان : ( محاسبه خیز صفحات خمشی مستطیلی به کمک شیوه ی اجزای مرزی و بر پایه ی تئوری کیرشهف )

نویسندگان: الهه صحت , مه سیما نوری زه آب , سیروس نصیرایی , احمد آفتابی ثانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1090650,
author = {الهه صحت and مه سیما نوری زه آب and سیروس نصیرایی and آفتابی ثانی, احمد},
title = {محاسبه خیز صفحات خمشی مستطیلی به کمک شیوه ی اجزای مرزی و بر پایه ی تئوری کیرشهف},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی روش های عددی در مهندسی عمران},
year = {2016},
location = {ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T محاسبه خیز صفحات خمشی مستطیلی به کمک شیوه ی اجزای مرزی و بر پایه ی تئوری کیرشهف
%A الهه صحت
%A مه سیما نوری زه آب
%A سیروس نصیرایی
%A آفتابی ثانی, احمد
%J اولین کنفرانس ملی روش های عددی در مهندسی عمران
%D 2016

[Download]