چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری , 2017-01-26

عنوان : ( مقایسه روشهای باقیمانده وزنی و روش تبدیل دیفرانسیلی در تحلیل ارتعاش آزاد تیرهای اویلر برنولی با شرایط تکیهگاهی کلی )

نویسندگان: مصطفی نوری فر , احمد آفتابی ثانی , علی کیهانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1090652,
author = {مصطفی نوری فر and آفتابی ثانی, احمد and علی کیهانی},
title = {مقایسه روشهای باقیمانده وزنی و روش تبدیل دیفرانسیلی در تحلیل ارتعاش آزاد تیرهای اویلر برنولی با شرایط تکیهگاهی کلی},
booktitle = {چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری},
year = {2017},
location = {ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه روشهای باقیمانده وزنی و روش تبدیل دیفرانسیلی در تحلیل ارتعاش آزاد تیرهای اویلر برنولی با شرایط تکیهگاهی کلی
%A مصطفی نوری فر
%A آفتابی ثانی, احمد
%A علی کیهانی
%J چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
%D 2017

[Download]