دومین کنفرانس بین‌المللی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع , 2022-07-20

عنوان : ( تاثیر زمان پوشش دهی و pH حمام آبکاری بر مکانیسم خوردگی پوشش آلیاژی نیکل مس بر زیرلایه فولاد ساده کربنی به روش امپدانس الکتروشیمیایی )

نویسندگان: ابوالفضل شاکری , امیرحسین نوربخش نژاد , احسان محمدی زهرانی , علیرضا کیانی رشید , علی داودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پوشش های آلیاژی رسوب الکتریکی نیکل مس به دلیل مقاومت به خوردگی مطلوب جذابیت صنعتی بالایی دارند. قابلیت تغییر در نسبت نیکل به مس در پوشش تولیده شده به روش آبکاری باعث می شود که در گستره ای از کاربردهای صنعتی شامل محیط های خورنده اسیدی و بازی جهت افزایش مقاومت به خوردگی مورد توجه باشند. در پژوهش حاضر، تاثیر دو پارامتر شامل زمان پوشش دهی و pH حمام آبکاری بر مقاومت به خوردگی پوشش رسوب الکتریکی نیکل مس مورد بررسی قرار گرفت. ترکیب حمام شامل سولفات نیکل شش آبه و سولفات مس پنج آبه و سیترات سدیم دو آبه بود که با نسبت مشخص در آب دیونیزه حل شدند تا یک محلول سبزرنگ و پایدار حاصل شود. بعد از غوطه ور کردن آند (صفحه نیکلی) و کاتد (فولاد ساده کربنی)، جریان الکتریکی به شدت 10 میلی آمپر بر سانتی متر مربع بین آند و کاتد اعمال شد. مدت زمان پوشش دهی 15 و 30 دقیقه در pH 8 و 15 دقیقه در pH 9 بود. رفتار خوردگی پوشش در محلول 5/3 درصد وزنی کلرید سدیم با تکنیک امپدانس الکتروشیمیایی بررسی و سپس با نرم افزار Zview مدل سازی شد. مدل الکتروشیمیایی توسعه یافته نشان داد که خوردگی پوشش تشکیل شده در pH 8 در دو زمان 15 و 30 دقیقه تحت کنترل فرآیند نفوذ در فصل مشترک پوشش با الکترولیت است و مقاومت به خوردگی با افزایش زمان پوشش دهی در pH 8 کاهش یافت. با افزایش pH حمام آبکاری به 9، مقاومت به خوردگی پوشش اعمال شده در زمان 15 دقیقه (زمان بهینه پوشش دهی) بهبود یافت. براساس مدل الکتروشیمیایی، خوردگی پوشش در pH 9 در زمان 15 دقیقه تحت کنترل پلاریزاسیون اکتیواسیون در فصل مشترک پوشش با الکترولیت قرار داشت. می توان نتیجه گرفت که بالاترین مقاومت به خوردگی متعلق به پوشش آلیاژی نیکل مس رسوب داده شده در حمام با pH معادل 9 در زمان پوشش دهی 15 دقیقه بود.

کلمات کلیدی

, پوشش, رسوب الکتریکی, حمام آبکاری, خوردگی, آلیاژ نیکل مس, امپدانس الکتروشیمیایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1090695,
author = {شاکری, ابوالفضل and نوربخش نژاد, امیرحسین and محمدی زهرانی, احسان and کیانی رشید, علیرضا and داودی, علی},
title = {تاثیر زمان پوشش دهی و pH حمام آبکاری بر مکانیسم خوردگی پوشش آلیاژی نیکل مس بر زیرلایه فولاد ساده کربنی به روش امپدانس الکتروشیمیایی},
booktitle = {دومین کنفرانس بین‌المللی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع},
year = {2022},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پوشش، رسوب الکتریکی، حمام آبکاری، خوردگی، آلیاژ نیکل مس، امپدانس الکتروشیمیایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر زمان پوشش دهی و pH حمام آبکاری بر مکانیسم خوردگی پوشش آلیاژی نیکل مس بر زیرلایه فولاد ساده کربنی به روش امپدانس الکتروشیمیایی
%A شاکری, ابوالفضل
%A نوربخش نژاد, امیرحسین
%A محمدی زهرانی, احسان
%A کیانی رشید, علیرضا
%A داودی, علی
%J دومین کنفرانس بین‌المللی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع
%D 2022

[Download]