هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2021-09-07

عنوان : ( بررسی و بهینه سازی کشت درون شیشه ای جهت کالوس زایی در برگ و ساقه پایه رویشی پسته فندقی و UCB1 )

نویسندگان: عاطفه نادعلی زاده قناد , سیدحسن مرعشی , علیرضا سیفی , فرشته مشیری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلمات کلیدی

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1090834,
author = {نادعلی زاده قناد, عاطفه and مرعشی, سیدحسن and سیفی, علیرضا and مشیری, فرشته},
title = {بررسی و بهینه سازی کشت درون شیشه ای جهت کالوس زایی در برگ و ساقه پایه رویشی پسته فندقی و UCB1},
booktitle = {هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی زراعت و اصلاح نباتات ایران},
year = {2021},
location = {ايران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی و بهینه سازی کشت درون شیشه ای جهت کالوس زایی در برگ و ساقه پایه رویشی پسته فندقی و UCB1
%A نادعلی زاده قناد, عاطفه
%A مرعشی, سیدحسن
%A سیفی, علیرضا
%A مشیری, فرشته
%J هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی زراعت و اصلاح نباتات ایران
%D 2021

[Download]