هفتمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی محیط زیست و گردشگری , 2022-09-06

عنوان : ( بررسی کمیت و کیفیت جاذبه های روستاهای مقصد گردشگری (مطالعه موردی: شهرستان کلات نادری) )

نویسندگان: اسماء خسروی زو , مریم قاسمی , محمد قاسمی خوزانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جاذبه های گردشگری از عناصر اصلی شکل دهنده ساختار فضایی گردشگری محسوب می شوند. وجود جاذبه های گردشگری مطلوب در نواحی روستایی ضمن پاسخگویی به نیاز گردشگر امکان سفر مجدد او را افزایش می دهد. مقاصد گردشگری روستایی در استان خراسان رضوی با برخورداری از جاذبه های متنوع طبیعی و انسانی امکان جذب سرریز گردشگران شهر مشهد را در استان فراهم آورده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات به صورت میدانی بوده است. در 8 روستای مقصد گردشگری شهرستان تعداد 22 پرسشنامه به کمک خبرگان محلی (دهیاران، اعضای شورا و مطلعین روستا) با هدف بررسی شرایط کمی و کیفی جاذبه های موجود در این روستا تکمیل شد. نتایج نشان داد که نقطه عطف گردشگری روستایی شهرستان کلات جاذبه های طبیعی است بالاترین میانگین استقبال در بین جاذبه های طبیعی مربوط به سه جاذبه رودخانه، آبشار و دره طبیعی زیبا با میانگین 3.5 است که به ترتیب روستاهای آبگرم، چرم کهنه و ارتکند مورد توجه گردشگران می باشد. بالاترین استقبال در بین جاذبه های انسانی مربوط به دو جاذبه محوطه باستانی و کاروانسرا با میانگین 4 می باشد که به ترتیب روستاهای آبگرم، بابا رمضان مورد توجه گردشگران هستند. در ایجاد چرخه گردشگری روستایی، جاذبه های طبیعی و فرهنگی به عنوان مرکز ثقل و سایر عناصر گردشگری نظیر زیرساخت ها و امکانات گردشگری حول این مرکز جای می گیرند. لذا تقویت زیرساخت ها و امکانات گردشگری روستایی باید مورد توجه قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, کمیت, کیفیت, جاذبه, روستا, گردشگری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1090835,
author = {خسروی زو, اسماء and قاسمی, مریم and قاسمی خوزانی, محمد},
title = {بررسی کمیت و کیفیت جاذبه های روستاهای مقصد گردشگری (مطالعه موردی: شهرستان کلات نادری)},
booktitle = {هفتمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی محیط زیست و گردشگری},
year = {2022},
location = {سراوان, ايران},
keywords = {کمیت، کیفیت، جاذبه، روستا، گردشگری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی کمیت و کیفیت جاذبه های روستاهای مقصد گردشگری (مطالعه موردی: شهرستان کلات نادری)
%A خسروی زو, اسماء
%A قاسمی, مریم
%A قاسمی خوزانی, محمد
%J هفتمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی محیط زیست و گردشگری
%D 2022

[Download]