هفتمین کنفرانس ملی پیشرفت‌های ابررسانایی و مغناطیس , 2022-07-06

عنوان : ( رسانش اضافی ناشی از افت‌وخیزهازوج های کوپر در ابررسانای MgB2 آلاییده به سیلیکون کاربید )

نویسندگان: علی اکبر شجاع , شعبان رضا قربانی , هادی عربی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رسانش اضافی ناشی از افت‌وخیزهای ابررسانایی در ابررسانا منیزیم دی بوراید آلاییده به سیلیکون کاربید با اندازه‌گیری مقاومت نمونه بر حسب دما در میدان‌های مختلف مطالعه شد. داده‌های رسانش اضافی به کمک مدل آسلامازو-لارکین مورد بررسی قرار گرفت. ابعاد رسانش اضافی در ناحیه میدان میانگین و دمای گذار بین آن‌ها تعیین شد. پارامترهای سطح مقطع کانال رسانش یک بعدی، طول همدوسی و عمق نفوذ لندن در میدان‌های مختلف محاسبه گردید. نتایج نشان داد که مقادیر این پارامترها و دمای گذار بین ابعاد در ناحیه میدان میانگین، با افزایش میدان کاهش می‌یابد

کلمات کلیدی

, ابررسانای MgB2 , رسانای اضافی, افت و خیزها, آلایش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1090896,
author = {شجاع, علی اکبر and قربانی, شعبان رضا and عربی, هادی},
title = {رسانش اضافی ناشی از افت‌وخیزهازوج های کوپر در ابررسانای MgB2 آلاییده به سیلیکون کاربید},
booktitle = {هفتمین کنفرانس ملی پیشرفت‌های ابررسانایی و مغناطیس},
year = {2022},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {ابررسانای MgB2 ، رسانای اضافی، افت و خیزها، آلایش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رسانش اضافی ناشی از افت‌وخیزهازوج های کوپر در ابررسانای MgB2 آلاییده به سیلیکون کاربید
%A شجاع, علی اکبر
%A قربانی, شعبان رضا
%A عربی, هادی
%J هفتمین کنفرانس ملی پیشرفت‌های ابررسانایی و مغناطیس
%D 2022

[Download]