پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2017-08-28

عنوان : ( بارگزاری همزمان آمونیوم و پتاسیم روی زئولیت و کاربرد آن به عنوان کود کندرها در کشت ذرت )

نویسندگان: محبوبه اسلامی , رضا خراسانی , امیر فتوت , اکرم حلاج نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

غنی سازی زئولیت هایکی از راهکارهای نوین در راستای تولید کودهای کشاورزی در چند دهه اخیراست. بارگزاری همزمان دو یا چند عنصر مورد نیاز گیاه بر روی زئولیت­ها نه تنها نیاز گیاهی را برطرف می سازد بلکه باعث کاهش هزینه­های کارگری نیز می­گردد. در تحقیق حاضر منبع کودی زئولیتی دومنظوره با نسبت 75:25 آمونیوم به پتاسیم تهیه گردید و به منظور ارزیابی کیفی از نظر رفتار آبشویی عناصر ذکر شده و قابلیت فراهمی آنها برای گیاه مورد مطالعه قرار گرفت. در مقایسه با آبشویی 84 و 88 درصدی آمونیوم و پتاسیم از منایع سولفات آمونیوم و سولفات پتاسیم، میزان آبشویی این دو عنصر از منبع کودی زئولیتی به ترتیب 25 و 16 درصد بود. بنابر نتایج حاصل از آزمایش گلخانه­ای، تفاوت معنی­داری در مقدار ماده خشک گیاهی و جذب پتاسیم توسط گیاه بین تیمار کودی زئولیتی و تیمار کودهای شیمیایی نبود. ولیکن مقدار جذب نیتروژن در تیمار کودی زئولیتی افزایش پیدا کرد.

کلمات کلیدی

, کلینوپتیلولایت , کود کندرها , ستون آبشویی , ذرت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1090984,
author = {اسلامی, محبوبه and خراسانی, رضا and فتوت, امیر and حلاج نیا, اکرم},
title = {بارگزاری همزمان آمونیوم و پتاسیم روی زئولیت و کاربرد آن به عنوان کود کندرها در کشت ذرت},
booktitle = {پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2017},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {کلینوپتیلولایت ; کود کندرها ; ستون آبشویی ; ذرت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بارگزاری همزمان آمونیوم و پتاسیم روی زئولیت و کاربرد آن به عنوان کود کندرها در کشت ذرت
%A اسلامی, محبوبه
%A خراسانی, رضا
%A فتوت, امیر
%A حلاج نیا, اکرم
%J پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2017

[Download]